DNV w Polsce

TISAX® – standard oceny bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej

Laptop with digital graphs

Kontakt:

Zapytanie o wycenę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

W związku z rosnącą potrzebą wymiany informacji i danych, firmy z sektora motoryzacyjnego muszą coraz częściej wykazywać zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Jedną z najważniejszych kwestii w obszarze zewnętrznej informacji jest ochrona prototypów oraz zapewnienie bezpiecznej komunikacji z podwykonawcami i dostawcami.

TISAX® jest wzajemnie uznawanym standardem audytu bezpieczeństwa informacji dla branży automotive (Trusted Information Security Assessment Exchange), który został opracowany przez VDA (Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego). Standard powstał w celu odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych i informacji, a także aby ujednolicić kontrolę bezpieczeństwa informacji. 

TISAX® opiera się na kwestionariuszu VDA ISA, który zawiera kluczowe wymagania uznanego międzynarodowego standardu ISO 27001 oraz dodatkowe listy kryteriów dedykowanych sektorowi motoryzacyjnemu (np. zaangażowanie stron trzecich i ochrona prototypów).

Dla kogo jest TISAX®?

Uczestnikami TISAX mogą być wszystkie firmy z branży automotive, które chcą udowodnić, że informacje, z których korzystają są bezpieczne. np.: 

 • producenci samochodów, 
 • producenci części i komponentów, 
 • dostawcy surowców, 
 • dostawcy usług dla branży motoryzacyjnej jak i jej klientów (firmy produkującej oprogramowanie dla branży motoryzacyjnej czy współpracującej z nią agencji reklamowej), 
 • instytuty badawcze, 
 • kontrahenci, 
 • inne podmioty współpracujące z branżą motoryzacyjną. 

Platforma TISAX® jest obsługiwana przez stowarzyszenie ENX (European Network Exchange). ENX Association działa jako globalna organizacja rządowa. ENX jest jednostką zatwierdzającą, która "weryfikuje firmy", kontroluje jakość audytów, audytorów i udostępnia informacje zarejestrowanym na platformie podmiotom.

Korzyści zastosowania oceny TISAX®

Rejestracja na platformie TISAX® oznacza dla firm wiele kluczowych korzyści, m.in.:

 • pozyskanie nowych kontaktów biznesowych, 
 • wzmocnienie zaufania klientów poprzez wspólnie ustalony wysoki stopień porównywalności i przejrzystości,
 • zapewnienie, że dostawcy spełniają wymagany poziom bezpieczeństwa informacji.
 • budowanie trwałych i wartościowych relacji z dostawcami,
 • lepsza i łatwiejsza komunikacja pomiędzy podmiotami w ramach łańcucha dostaw
 • uniknięcie wielokrotnej kontroli bezpieczeństwa informacji. Kontrolowana firma sama decyduje z kim dzieli się wynikami.
 • zwiększenie świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników, dzięki temu mogą łatwiej zabezpieczyć wiedzę organizacji.

Ocena organizacji według standardu TISAX® jest ważna przez 3 lata. 

Dlaczego DNV?

DNV jest jedną z wiodących jednostek certyfikujących na świecie. Pomagamy przedsiębiorstwom zapewnić funkcjonowanie ich organizacji, produktów, ludzi, obiektów i łańcuchów dostaw poprzez certyfikację, weryfikację, ocenę i usługi szkoleniowe. Współpracując z naszymi klientami, tworzymy zrównoważone wyniki biznesowe i budujemy zaufanie interesariuszy we wszystkich gałęziach przemysłu.

Kontakt:

Zapytanie o wycenę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Powiązane uslugi: