Other sectors

Tag. Trace. Trust.

Tag Trace Trust_Trusted_Documents

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Wyślij

Buduj zaufanie do swoich produktów i aktywów

Jednolite, bezpieczne i transparentne rozwiązanie pozwala budować wiarygodność deklaracji oraz zaufanie do cech produktów i aktywów. Dzięki etykietowaniu certyfikatów i paszportów produktowych jednostkowymi identyfikatorami cyfrowymi klienci mogą z łatwością prześledzić ich pochodzenie oraz sprawdzić dane, ich aktualność i autentyczność.  

Usługa Tag. Trace. Trust. ułatwia wydanie oświadczenia, certyfikatu zgodności lub paszportu produktowego w sposób umożliwiający udostępnienie informacji na temat jakości produktów 

i aktywów, ich wydajności oraz oddziaływania na środowisko. Cyfrowy paszport produktu zawiera wprowadzone do platformy blockchain dane produktu i dotyczące go certyfikacje, przekładając się na jego odróżnialność na konkurencyjnym, dążącym do transparentności rynku. 

Korzyści płynące z możliwości zweryfikowania pochodzenia produktu, utrzymania integralności produktów, ochrony pozycji na rynku oraz wyróżnienia się firmy i marki na tle konkurencji w wiarygodny sposób będą natychmiastowe. 

Czy to w odniesieniu do produktu, czy też aktywów przemysłowych, usługa stwarza możliwość zapewnienia gwarancji pochodzenia i integralności w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia wyrobu. Zarówno klienci firmy, jak i odbiorcy końcowi mogą w dowolnej chwili zweryfikować prawdziwość oświadczeń i deklarowanych cech. Niepodatna na ingerencję kompleksowa identyfikowalność buduje niepodważalną wiarygodność każdego dokumentu.

Jak to działa?

 1. Konfigurowanie 
  Zaprojektuj i wykonaj szablon, w którym będziesz umieszczać deklaracje i/lub atrybuty. 

 2. Wydanie
  Wystaw oświadczenia, certyfikaty lub paszporty produktowe zawierające deklaracje i/lub atrybuty produktu, lub aktywów przemysłowych. 
 3. Udostępnianie
  Udostępnij oświadczenie, certyfikat lub paszport produktowy klientom i odbiorcom końcowym.

 4. Sprawdzanie
  W celu prześledzenia i sprawdzenia pochodzenia i autentyczności oświadczenia, certyfikatu lub paszportu produktowego użytkownicy mogą skanować kody QR.

Główne cechy rozwiązania

 • Bezkolizyjność:
  Poprzez interfejsy API integruje się z istniejącą infrastrukturą informatyczną klientów.
 • Bezpieczeństwo:
  Dane są przechowywane w publicznej bazie VeChain, w technologii blockchain, bez możliwości ingerencji z zewnątrz.
 • Transparentność:
  Klienci mogą sprawdzać deklaracje na platformie blockchain, korzystając z hiperłącza lub z kodu QR.

Korzyści:  

Ochrona marki i budowanie zaufania klientów poprzez:

 • Zapewnienie wiarygodności pochodzenia i produktów i aktywów oraz utrzymanie integralności poprzez zademonstrowanie ich jakości, wydajności, referencji etycznych i potwierdzających zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • Publikowanie deklaracji, certyfikatów lub paszportów opatrzonych jednostkowym identyfikatorem cyfrowym zapewniającym identyfikowalność deklaracji i atrybutów dotyczących produktów
 • Ochrona autentyczności deklaracji i atrybutów oraz  łatwość ich sprawdzenia dzięki bezpiecznemu przechowywaniu na platformie blockchain

Usługa Tag. Trace. Trust. powstała w oparciu o stupięćdziesięcioletnie doświadczenia DNV obejmujące wspieranie przedsiębiorstw w budowaniu zaufania do ich działań, produktów i łańcuchów dostaw. Łącząc usługi certyfikacyjne z rozwiązaniami opartymi na technologii blockchain, oferujemy weryfikację i certyfikację, a także usługi dotyczące łańcuchów dostaw i gospodarki cyklu zamkniętego, pozwalające także na weryfikację danych i potwierdzenie autentyczności deklaracji dotyczących Państwa produktów i usług.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Wyślij

Powiązane usługi: