Other sectors

Standard kontroli pochodzenia produktu dla tworzyw sztucznych wydobywanych z hydrosfery

plastic in the ocean

Kontakt:

Zapytanie o wycenę

Wyślij

Opracowany przez DNV publicznie dostępny standard przedstawia najlepsze praktyki dotyczące certyfikacji źródła pochodzenia i autentyczności (Chain of Custody) tworzyw sztucznych zaśmiecających oceany i rzeki oraz budowania zaufania klientów do nowych produktów wykonanych z odzyskanego plastiku.

Problem zaśmiecania hydrosfery (oceanów, rzek i jezior) plastikiem jest ogromny. Jego rozwiązanie wymaga przełomowych technologii, a także znacznych wysiłków i zasobów.  Ponadto, wydobycie plastiku z oceanów i rzek jest zaledwie pierwszym krokiem w zwalczaniu jednego z największych zagrożeń dla wód na Ziemi. W naszych oceanach można dziś naliczyć biliony rozmaitych przedmiotów z plastiku, a każdego dnia ta liczba wzrasta o około 8 milionów sztuk. Sukces będzie zależał od tego, czy uda się odzyskiwać więcej (niż wynosi tempo „przyrostu”), szybciej i na większą skalę.

Standard 

Opracowany przez DNV standard dotyczący weryfikacji łańcucha pochodzenia plastików wydobywanych z hydrosfery (Chain of Custody Standard for Plastics Retrieved in the Hydrosphere) określa wymagania mające na celu zapewnienie identyfikowalności i integralności tworzyw sztucznych odzyskanych ze środowiska wodnego. Dowodem zgodności ze standardem jest certyfikacja produktu końcowego wykonanego z tak pozyskanego tworzywa. Organizacje mogą z pełnym zaufaniem dzielić się informacją o źródle pochodzenia surowca, zyskując tym samym pewność, że po wydobyciu z określonego miejsca nie został on zmieszany z innymi materiałami. 

Standard obejmuje trzy główne elementy:  

 • Integralność materiałowa: Przed przetworzeniem w nowy produkt, materiał pozyskany z hydrosfery nie został zmieszany z materiałami pochodzącymi z innych źródeł.  
 • Identyfikowalność: Umiejscowienie, integralność, masa i wykorzystanie danego tworzywa sztucznego są identyfikowalne w całym procesie oraz w wytworzonym z niego produkcie. 
 • Podejście systemowe: Organizacja posiada system zarządzania, który umożliwia pełną identyfikowalność cech materiału w całym łańcuchu dostaw.

Norma została opracowana we współpracy z organizacją The Ocean Cleanup, która jako pierwsza ubiegała się o certyfikację tworzywa sztucznego odzyskanego z Wielkiej Oceanicznej Plamy Śmieci. Norma ta jest powszechnie dostępna i może być stosowana przez każdą organizację wydobywającą tworzywa sztuczne z hydrosfery, tj. z oceanów, rzek lub jezior. 

Korzyści

 • Norma umożliwia przedstawienie dowodu pochodzenia i autentyczności (integralności materiałowej) w postaci certyfikatu wystawionego przez niezależny podmiot. 
 • Tworzywo z odzysku wyróżnia się na tle materiałów wykorzystywanych przez mniej odpowiedzialnych producentów. 
 • Każdy może prześledzić drogę tworzywa sztucznego od miejsca wydobycia na wszystkich kolejnych etapach. 
 • Uzyskany poziom transparentności daje klientom pewność, że  zakup produktów wytworzonych na bazie tworzyw odzyskanych z hydrosfery, naprawdę przyczynia się do oczyszczenia z plastiku oceanów, rzek lub jezior. 

Jak uzyskać certyfikację?

Po wdrożeniu przez organizację odpowiednich procesów mających na celu spełnienie kryteriów normy oraz uzgodnieniu zakresu dla wydobywanych tworzyw sztucznych, DNV może przeprowadzić certyfikację. Certyfikacja produktu stanowi dowód na to, że odzyskane tworzywo pochodzi z konkretnego zbiornika wodnego lub rzeki, nie zostało wymieszane z innymi materiałami i zostało rzeczywiście wykorzystane w nowym produkcie, jeśli jest to jego ostateczne przeznaczenie. 

W celu zapewnienia identyfikacji źródła pochodzenia tworzywa oraz integralności materiałowej, zakres obejmuje cały łańcuch wartości i cykl życia wyrobu:

 • zbiór i wydobycie
 • transport i sortowanie
 • recykling i badania
 • produkcja i wysyłka
W zależności od lokalizacji oraz złożoności łańcucha wartości, audytorzy DNV będą zbierać dane potrzebne do poświadczenia identyfikowalności i autentyczności odzyskiwanego tworzywa, łącząc audyt fizyczny i oględziny wszystkich ww etapów z metodami opartymi na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.

Kontakt:

Zapytanie o wycenę

Wyślij

Powiązane usługi: