DNV w Polsce

Program Zarządzania Ryzykiem Zakażeń

Managing Infection Risk

Kontakt:

Pomagamy proaktywnie zarządzać i ograniczać ryzyko związane z zakażeniami nabytymi w trakcie opieki zdrowotnej.

Dlaczego warto przyłączyć się do naszego programu MIR?


​Organizacje opieki zdrowotnej muszą zmagać się w dzisiejszych czasach z wyższymi niż dotychczas wymaganiami dotyczącymi poprawy jakości opieki nad pacjentem i zapewnienia bezpiecznego i efektywnego finansowo funkcjonowania, przyczyniającego się do wzrostu i zrównoważonego rozwoju. W związku z niższą tolerancją ryzyka i zintensyfikowaną kontrolą ze strony udziałowców i społeczeństwa, jak również potrzebą by nie wypaść z obiegu wiele instytucji opieki zdrowotnej musi wykazać się   ostrożnym zarządzaniem ryzykiem zakażeń by w efekcie redukować ich liczbę. By stawić czoła wyzwaniom, organizacje muszą zaadoptować usystematyzowane i sprawnie działające metody, mierzyć poziom ich efektywności oraz zarządzać odpowiednie zmiany. Standard MIR został stworzony przez DNV by zapewnić nowoczesny, zrozumiały i praktyczny schemat pomocny organizacjom w poprawie ich zarządzania ryzykiem zakażeń. Nasz standard oparty jest na 18 elementach związanych ze wszystkimi obszarami projektowania, funkcjonowania i zarządzania placówkami opieki zdrowotnej. Ponadto jest on zgodny z krajowymi wytycznymi proponowanymi przez takie organizacje jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Amerykańskie Centrum Kontroli nad Chorobami (CDC) i inne, w celu lepszej jego integracji i możliwości wdrażania. Dodatkowo oprócz zastosowania standardu MIR jako podstawy do przeprowadzania czynności oceniających, program ten umożliwia też umocnienie struktury systemu zarządzania, lepsze identyfikowanie zagrożeń i ocenę ryzyka, analizę luk i szkolenie. DNV stworzyło wiele narzędzi i materiałów szkoleniowych, by wspierać organizacje zainteresowane wprowadzeniem systemu MIR i w nadchodzących latach będzie tworzyć je nadal.

O programie  

 ​
Program MIR składa się z trzech etapów: 


1.Ustalenie punktu odniesienia
W tym etapie buduje się świadomość zespołu zajmującego się zarządzaniem ryzykiem zakażeń, dotyczącą metody MIR. Nasza wstępna ocena (ocena alfa) zawiera zebrane przekrojowo opinie o personelu danej organizacji by przedstawić w skrócie percepcję aktualnego zarządzania ryzykiem zakażeń w tejże organizacji wykorzystując jako bazę poszczególne elementy standardu MIR. Dodatkowym aspektem jest znalezienie informacji dotyczących nadzoru zakażeń szpitalnych i związanych z tym, poniesionych w efekcie kosztów. 


2. Partnerstwo MIR i wzajemna nauka
Po ustaleniu bazy do działania i po podjęciu przez organizację decyzji o przystąpieniu do standardu MIR, organizacja zostaje uznana przez DNV za swego partnera MIR i uzyskuje dostęp do programu wzajemnej nauki. Partnerzy MIR mają dostęp do dopasowanego programu, stworzonego by odpowiadał na ich potrzeby. Jednakże najważniejszym działaniem jest zaangażowanie w program wzajemnej nauki. Zakłada on nie tylko szkolenia twarzą w twarz, ale także te oparte o komunikację drogą elektroniczną. Szkolenia te skupiają się zarówno na zrozumieniu wymogów standardu MIR, jak i na zrozumieniu narzędzi i metod wymaganych do wdrożenia systemu opartego o ryzyko w organizacji. Program wzajemnej nauki ma także za zadanie utrwalać więzi budowania i uczenia pomiędzy partnerami MIR, tak by mogli oni czerpać wzajemnie ze źródeł związanych z kontrolą zakażeń oraz doświadczeń i umiejętności innych partnerów.  


3. Analiza luk
Audytorzy/eksperci DNV zapewnią także partnerom MIR przynajmniej jedną ocenę luk. Wstępna ocena luk będzie dogłębną recenzją organizacji, której każdy element będzie szczegółowo opisany z uwzględnieniem wszelkich brakujących, lub źle przeprowadzonych procesów wymagających naprawy przed zostaniem Centrum Doskonałości MIR. Dodatkowe oceny luk są opcjonalne i mogą być przeprowadzone całościowo, albo mogą się skupiać na indywidualnym procesie czy też oddziale. Centrum Doskonałości MIR Status Centrum Doskonałości (Center of Excellence- CoE) można osiągnąć poprzez demonstrację zgodności z wymogami standardu MIR. W centrum naszej uwagi, dla szpitali wyróżnionych statusem CoE, będzie ciągła poprawa w trzyletnim cyklu oceny zewnętrznej prowadzonej przez DNV.

Korzyści


Nasz program MIR umożliwia organizacjom poprawę funkcjonowania poprzez adaptację dobrych praktyk w obrębie zarządzania ryzykiem zakażeń. Organizacje przystępujące do programu są z miejsca kwalifikowane jako „partnerzy DNV MIR” i otrzymują dostęp do programu wzajemnej nauki. Zaangażowanie się jako partner DNV MIR pomoże Wam w: 
  • zmniejszeniu potencjalnych szkód dla pacjentów, odwiedzających i personelu;
  • poprawie funkcjonowania w biznesie poprzez zmniejszenie ryzyka zakażeń;
  • poprawie funkcjonowania w standardzie MIR wykraczając ponad wymogi prawne i promowaniu ciągłego rozwoju dzięki stosowaniu usystematyzowanych metod;
  • stworzeniu istotnej przewagi nad konkurencją poprzez redukcję oraz zapobieganie błędom co prowadzi do podniesienia reputacji i znaczących oszczędności;
  • podniesieniu pewności i satysfakcji w opiece nad pacjentem i jakości świadczonych usług.
Wymagania określone w standardzie MIR są surowe i zrozumiałe, a placówki, które uzyskały status CoE mogą z dumą powiedzieć, że są organizacjami, które stanęły do walki z zakażeniami szpitalnymi.

Kontakt:

Powiązane uslugi: