Other sectors

Operation Clean Sweep Program (OCS)

Waves

Kontakt:

Michał Skup

Michał Skup

Starszy Audytor, Menedżer ds. Rozwoju Efektywności Energetycznej

Chcesz otrzymać bezpłatną wycenę?

Prześlij formularz Subskrypcja newslettera

Wdrożenie systemu pozwala zredukować do zera całkowitą emisję peletów z tworzyw sztucznych poprzez ciągłe doskonalenie.

Program OCS został stworzony, aby pomóc przemysłowi tworzyw sztucznych i całemu łańcuchowi dostaw w redukcji odpadów z tworzyw sztucznych i ochronie środowiska.

Czym jest program OCS?

System certyfikacji został opracowany w konsultacji z ekspertami branżowymi, stowarzyszeniami handlowymi, organizacjami pozarządowymi, decydentami i jednostkami certyfikującymi. Dzięki ciągłemu doskonaleniu wdrożenie systemu umożliwia zmniejszenie do zera emisji granulatu z tworzyw sztucznych. Grupą docelową są producenci, compounderzy i przetwórcy - ta ostatnia grupa obejmuje również takie sektory jak przemysł motoryzacyjny czy sektor opieki zdrowotnej oraz każdy, kto wykorzystuje pelety jako surowiec do produkcji.

Zapobieganie wyciekom z tworzyw sztucznych ma wysoki priorytet dla branży i jest krytyczną kwestią środowiskową. Rozsypane granulki, płatki lub proszek mogą znaleźć się w lokalnych drogach wodnych, a ostatecznie w ujściach rzek i w oceanie. To sprawia, że stanowią one problem dla ptaków i życia morskiego, a więc trafiają również do szerszego łańcucha pokarmowego.

Korzyści z certyfikacji

Jeśli przemysł będzie wykorzystywał tworzywa sztuczne w sposób jak najbardziej odpowiedzialny, zyska wiele korzyści:
 • Więcej materiału pozostaje jako wartościowy produkt zamiast stać się odpadem, co poprawia wydajność.
 • Znacząco spada potencjał wypadków przy pracy.
 • Firmy poprawiają swoją reputację w zakresie ochrony środowiska - jest to coraz ważniejszy czynnik przyciągający inwestorów i wysoko wykwalifikowanych pracowników.
 • Tworzywa sztuczne są utrzymywane z dala od środowiska, w tym dróg wodnych i oceanów.

Pierwsze kroki

 1. Podpisanie deklaracji operacji "Clean Sweep Pledge"
 2. Spełnienie wymagań programu certyfikacji OCS Europe
  Kolejnym krokiem jest zapewnienie, że organizacja spełnia wszystkie wymagania wymienione w schemacie certyfikacji OCS Europe - zarówno wymagania podstawowe, jak i wymagania szczegółowe.
 3. Audyt i certyfikacja
  W kolejnym kroku można ubiegać się o przeprowadzenie audytu w jednej z zatwierdzonych jednostek certyfikujących, takich jak DNV. Jednostka certyfikująca organizuje i przygotowuje audyt. Audyt obejmuje ocenę dokumentacji oraz ocenę środków i procedur wprowadzonych w celu przeciwdziałania stratom plastiku. Certyfikat jest ważny przez trzy lata, przy czym w ciągu pierwszych dwóch lat przeprowadza się coroczny audyt nadzorczy, a w trzecim roku, przed wygaśnięciem certyfikatu, audyt recertyfikujący.

Jak DNV może pomóc?

DNV jest zatwierdzoną jednostką certyfikującą i wspiera organizacje na drodze do certyfikacji OCS. Jeśli chcesz certyfikować swój system zarządzania na zgodność z wymaganiami OCS Europe zapraszamy do kontaktu!

Kontakt:

Michał Skup

Michał Skup

Starszy Audytor, Menedżer ds. Rozwoju Efektywności Energetycznej

Chcesz otrzymać bezpłatną wycenę?

Prześlij formularz Subskrypcja newslettera

Powiązane usługi: