DNV w Polsce

ISO/IEC 27701 - system zarządzania informacjami o ochronie prywatności

Data privacy

Kontakt:

Jak możemy Ci pomóc?

Proszę o informacje

Wiesz, czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

Wykazać swoje zaangażowanie w proaktywne zarządzanie i ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.

Opierając się na normie ISO/IEC 27001, norma ISO/IEC 27701 obejmuje zarządzanie ryzykiem związanym z informacjami umożliwiającymi identyfikację osób (PII) i wspomaga zgodność z przepisami GDPR. 

ISO 27701 zapewnia ramy dla zarządzania prywatnością danych. Systemy zarządzania informacjami dotyczącymi prywatności są czasami określane jako systemy zarządzania informacjami osobowymi.

Co to jest ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701 jest rozszerzeniem normy ISO 27001 w zakresie prywatności danych. Pomaga organizacjom w tworzeniu systemów wspierających zgodność z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych (GDPR) i innymi wymaganiami dotyczącymi prywatności danych, ale jako norma globalna nie jest specyficzna dla GDPR.

Pozwala organizacji na zarządzanie i regularne sprawdzanie statusu zgodności. Pozwala to na ciągłe doskonalenie systemu w celu zapewnienia ochrony poufności i eliminacji słabych punktów.

ISO 27701 został zaprojektowany jako rozszerzenie ISO 27001 i może być wdrożony jednocześnie lub na późniejszym etapie niż ISO 27001.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Norma przyjmuje kompleksowe podejście do zarządzania informacjami dotyczącymi prywatności i pozwala organizacjom spełnić wymagania dotyczące ochrony informacji osobowych. 

ISO/IEC 27701 pomoże:

  • Wyjaśnić role i obowiązki w organizacji.
  • Zbuduj zaufanie do zdolności firmy do zarządzania danymi osobowymi, zarówno w przypadku klientów, jak i pracowników.
  • Wspieranie zgodności z GDPR i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.
  • Ułatwiaj zawieranie umów z partnerami biznesowymi, w których przetwarzanie PII jest istotne dla obu stron.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy wdrożyć skuteczny system zarządzania informacją o ochronie prywatności, zgodny z wymaganiami normy.

DNV jest akredytowaną zewnętrzną jednostką certyfikującą. Możemy Państwu pomóc w całym procesie, od bezpieczeństwa informacji do zarządzania informacją o ochronie prywatności. Nasza oferta obejmuje szkolenia, samoocenę, analizę luk oraz certyfikację.

Dowiedz się więcej o tym, jak zacząć na droga do certyfikacji.

Kontakt:

Jak możemy Ci pomóc?

Proszę o informacje

Wiesz, czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

Powiązane uslugi: