Other sectors

ISO 55001 - Zarządzanie aktywami

Modern office building and a tree

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Zoptymalizuj sposób zarządzania aktywami biznesowymi.

Certyfikacja systemu zarządzania aktywami świadczy o zaangażowaniu organizacji w zgodność, ciągłe doskonalenie i satysfakcję klientów. Są to konkretne korzyści biznesowe, które odgrywają ważną rolę w budowaniu odporności systemu zarządzania i zrównoważonych wyników biznesowych.

Norma ISO 55001 zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania aktywami, który proaktywnie zarządza cyklem życia aktywów, od momentu ich nabycia aż do wycofania z obiegu. Zwiększa to zdolność organizacji do dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania klientów, a także wymogi ustawowe i regulacyjne.

Czym jest ISO 55001?

ISO 55001 to uznawany na całym świecie standard pozwalający na osiągnięcie zintegrowanego systemu zarządzania aktywami. Wywodząca się z PAS 55, norma ISO 55001 jest szeroko stosowana w sektorze użyteczności publicznej, transporcie, górnictwie, przemyśle przetwórczym i produkcyjnym na całym świecie.

Norma może być stosowana we wszystkich rodzajach firm, w każdej branży i dotyczy wszystkich aktywów, zarówno fizycznych, finansowych, ludzkich, jak i niematerialnych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

  • ISO 55001 określa kryteria dla systemu zarządzania aktywami w celu proaktywnego realizowania wartości aktywów organizacji.
  • Zarządza ryzykiem i poprawia efektywność poprzez świadome podejmowanie decyzji związanych z cyklem życia aktywów.
  • Budują zaufanie wśród klientów i organów regulacyjnych - gdzie aktywa odgrywają kluczową rolę w zakresie dostarczania i jakości produktów oraz usług.
  • Zapewnienie interesariuszy, że aktywa spełniają niezbędne wymogi bezpieczeństwa i wydajności.

Korzyści z uzyskania certyfikatu:

Sprawdzenie, czy system zarządzania aktywami działa, ma kluczowe znaczenie. Certyfikacja zgodności z normą ISO 55001 przez niezależną stronę trzecią weryfikuje działanie systemu zarządzania aktywami i pokazuje pracę organizacji w zakresie stosowania skutecznych zasad zarządzania.

Dzięki temu można:

  • Budować zaufanie do efektywności systemu zarządzania wewnętrznie i zewnętrznie poprzez stosowanie skutecznych zasad zarządzania aktywami w organizacji.
  • Wdrożyć ustrukturyzowane podejście do ciągłego doskonalenia procesów i dowiedzieć, na których obszarzach należy skoncentrować wysiłki.
  • Zwiększenie zaufania i satysfakcji klientów, co z kolei może prowadzić do rozwoju biznesu.
  • Uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej poprzez spełnienie wszelkich wymagań handlowych w zakresie certyfikacji systemu zarządzania stawianych przez klientów, dostawców i podwykonawców w celu prowadzenia z nimi interesów.

Pierwsze kroki

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw zapewnić skuteczny system zarządzania aktywami zgodny z wymaganiami normy. DNV jest akredytowaną zewnętrzną jednostką certyfikującą i może pomóc w całym procesie, począwszy od dostarczenia odpowiedniego szkolenia ISO 55001 po samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.

Dowiedz się więcej o tym, jak rozpocząć drogę do certyfikacji.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Powiązane usługi: