DNV w Polsce

ISO 45001 - Bezpieczeństwo pracy – nowy standard

Bezpieczeństwo pracy DNV GL

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

2017 rok będzie kluczowy do zbudowania nowego klimatu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w firmach. Dlaczego? Z końcem roku ma wejść w życie nowy międzynarodowy standard bezpieczeństwa pracy ISO 45001. Zastąpi dotychczas istniejący OHSAS 18001. Jakich zmian należy się spodziewać i jak się do nich przygotować?

Wszystkie normy ISO publikowane po 2013 roku mają mieć jednolitą, dziesięciopunktową strukturę, która nosi nazwę HLS (High Level Structure). Ma obowiązywać taki sam, spójny układ - niezależnie od tego czy dana norma odpowiada za standard jakościowy, środowiskowy czy bezpieczeństwa. Poszczególne rozdziały są ułożone w ten sam sposób, np. rozdział 4 to otoczenie firmy, rozdział 5 to przywództwo, rozdział 6 to szanse i zagrożenia. Pozwala to firmom, zwłaszcza tym posiadającym system zintegrowany z kilku różnych standardów (np.: bezpieczeństwa pracy i jakości), na łatwiejsze zarządzanie.  

W nowym ISO 45001 na pewno pojawi się całkowicie nowe wymaganie, którego w OHSAS 18001 nie ma, a mianowicie otoczenie firmy. Wszystkie wymagania w tym zakresie będą bardzo zbliżone do tych występujących w nowych ISO 9001 i 14001. Dojdą tylko te elementy związane z bezpieczeństwem pracy. Kolejny nowy rozdział będzie dotyczyć przywództwa i tu pojawi się aż 11 wymagań. To pokazuje, że wszystkie nowe standardy przywiązują do roli kierownictwa ogromną wagę. 

Ryzyko zawodowe a ryzyko biznesowe


To samo dotyczy rozdziału 6 poświęconego ryzyku. Co prawda OHSAS dość szczegółowo opisywał ryzyko zawodowe, jednak teraz mowa jest o podejmowaniu decyzji na podstawie analizy ryzyka. Szacowanie ryzyka powinno stanowić podstawę do podejmowania wszystkich decyzji, również tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy. A to będzie powodować, że charakter i rodzaj działań powinien być uzależniony od ryzyka z jakim mamy do czynienia. 

Firmy mają być w stanie przewidzieć wszelkie ryzyka na kilka kroków przed ich ewentualnym pojawieniem się. Mają identyfikować i dokumentować zagrożenia i szanse dotyczące przyszłości, by móc prowadzić biznes w sposób bardziej przewidywalny. 

Bezpieczeństwo pracy to odpowiedzialność wszystkich 


Nowy standard uwypukli fakt, że za bezpieczeństwo pracy odpowiedzialni są wszyscy, ze szczególnym naciskiem na kadrę kierowniczą. Będzie to wymagało mentalnej przebudowy wśród wyższej kadry kierowniczej w bardzo wielu firmach. Najwyższe kierownictwo ma stać się liderem bezpieczeństwa, a nie tylko szefem egzekwującym wykonywanie zadań. 

Druga istotna kwestia to dostrzeżenie konieczności udziału w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy wszystkich osób uczestniczących w procesie pracy: pracowników, kooperantów, dostawców usług, podwykonawców, itp. Chodzi po prostu o to, by wszystkie strony mogły wyrażać swoje zdanie. I ten głos powinien być słyszalny przed podjęciem decyzji. Firmy muszą znaleźć mechanizm, w którym będzie czas na dyskusje i konsultacje w szerszym gronie.  

Zdarza się bowiem często, że udział pracowników etatowych w danej firmie, np. budowlanej, stanowi jedynie 10%; reszta personelu to osoby zatrudnione na różnego rodzaju inne umowy niż umowa o pracę. A według nowego standardu wszyscy powinni i mają mieć prawo uczestniczyć w poprawie systemu bezpieczeństwa. Wkrótce w firmach powinno istnieć powszechne przekonanie, że system bezpieczeństwa jest systemem całej firmy, a nie tylko pełnomocnika. Z pewnością będzie to duże, ale i ciekawe wyzwanie dla wielu firm.

Możliwość ograniczania strat 


Jednak, niezależnie od ostatecznego kształtu przyszłego ISO 45001, pamiętajmy, że wszystkie standardy zarządzania nie są listą luźnych pomysłów, czy pobożnych życzeń, ale zbiorem najlepszych światowych praktyk. To znaczy, że wiele firm zastosowało te rozwiązania, i dzięki temu udało im się funkcjonować sprawniej lub ograniczyć straty. Każde ograniczenie strat daje większą szansę przetrwania w trudnych sytuacjach, które niewątpliwie w każdym biznesie się pojawiają.  

Reasumując. Minęło już 10 lat od ostatniej publikacji OHSAS, 13 lat od publikacji polskiej normy PN-N-18001. W tym czasie na świecie w metodach zarządzania - w tym zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy też zmieniło się dostatecznie dużo, by najlepsze praktyki dostosować do tego, co przyniosło nam życie. Stąd też konieczność dokonania weryfikacji standardu. 

Autor:  Zbigniew Wąsik
Audytor wiodący systemu bezpieczeństwa pracy
DNV Business Assurance 
e-mail: zbigniew.stanislaw.wasik@dnv.com 
tel. +48 664 012 149

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: