Other sectors

ISO 31000 - zarządzanie ryzykiem

ISO 31000 - zarządzanie ryzykiem - DNV GL

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami?

Chcesz otrzymać ofertę?

Wyślij zgłoszenie

Zmiana klimatu, awarie systemu informatycznego, spekulacyjne transakcje giełdowe lub zawodność człowieka – lista potencjalnych zagrożeń dla przedsiębiorstw jest długa. Coraz więcej firm dostrzega konieczność zabezpieczenia się przed globalnym ryzykiem.

W klimacie, w którym nieoczekiwane zdarzenia i zaprzepaszczone szanse mają wpływ na zyski i wartość udziałów shareholder value, konieczne jest znalezienie równowagi pomiędzy minimalizacją ryzyka a jego świadomym postrzeganiem.

ISO 31000 – cele


Odpowiednim środkiem do efektywnego identyfikowania ryzyka i zarządzania nim jest uznana norma międzynarodowa ISO 31000. Norma wspiera przedsiębiorstwa w ramach zarządzania ryzykiem strategicznym i operacyjnym oraz we wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem.

Standard oferuje także możliwość zintegrowania procesu zarządzania ryzykiem z istniejącymi już systemami zarządzania w celu optymalizacji procesów zarządzania. Centrum uwagi skierowane jest na rozpoznanie luk w zabezpieczeniach organizacji przed potencjalnymi lub rzeczywistymi zagrożeniami w odniesieniu do celów operacyjnych oraz finansowych oraz uporządkowanym i ukierunkowanym zarządzaniu ryzykiem.

Jeśli potencjalne ryzyka mają być ograniczone przez ukierunkowane zarządzanie ryzykiem, konieczne jest przeprowadzenie procesu analizy ryzyk. Oznacza to, że możliwe ryzyko prowadzenia działalności organizacji jest oceniane najpierw pod kątem prawdopodobieństwa i konsekwencji lub też analizy statystycznej występowania i dotkliwości zagrożeń. W ten sposób organizacja może się skoncentrować na tych obszarach, w których szkody są bardzo prawdopodobne, a ich konsekwencje dla organizacji bardzo poważne.

W jaki sposób DNV wspiera proces zarządzania ryzykiem?


Od lat wspieramy naszych klientów w zakresie identyfikacji, oceny i analizy zagrożeń i szans oraz zarządzania ryzykiem towarzyszącym działalności operacyjnej i biznesowej organizacji. Dopasowane do potrzeb usługi DNV umożliwią precyzyjne określenie zagrożeń i szans w działalności organizacji wraz z oceną stopnia dojrzałości systemu zarządzania ryzykiem oraz zintegrowanie odpowiedniego podejścia do zarządzania z międzynarodowymi standardami.

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami?

Chcesz otrzymać ofertę?

Wyślij zgłoszenie

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość