DNV w Polsce

ISO 20000 - Certyfikacja systemu zarządzania usługami IT

ISO 20000 zarządzanie usługami IT - DNV GL

Kontakt:

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Zapytaj o wycenę

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV?

Zapisz się

Certyfikat ISO 20000 dowodzi, że system zarządzania usługami informatycznymi przeszedł pomyślnie audyt pod względem zgodności z wymaganiami normy określającej najlepsze praktyki w tej dziedzinie.

Czym jest standard ISO 20000?


Norma ISO 20000-1 została stworzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standardization – ISO) i jest normą stosowaną do certyfikacji. Zastąpiła normę BS 15000 i stała się przyjętą w skali międzynarodowej standardem dotyczącym systemów zarządzania usługami informatycznymi. Opiera się w znacznym stopniu na zawartości BS 15000, jednak materiał został dostosowany pod kątem układu innych norm międzynarodowych.

Norma ta wykorzystuje ponadto ustalenia innych dokumentów i znajduje w nich swoje uzupełnienie. Są to: siostrzana norma ISO/IEC 20000-2: IT Service Management Code of Practice oraz powszechnie akceptowane wytyczne zawarte w IT Infrastructure Library (ITIL®) zaczerpnięte z sektora publicznego i prywatnego.

Norma ISO 20000 powstała z myślą o organizacjach świadczących takie usługi informatyczne, jak obsługa infrastruktury i/lub aplikacji; i może dotyczyć zarówno usług zewnętrznych, np. na rzecz klientów, którzy dokonali outsourcingu takiej obsługi, jak i usług świadczonych przez wewnętrzne służby informatyczne.

Normę cechuje wszechstronne podejście do zarządzania usługami informatycznymi. Określa ona zbiór procesów potrzebnych do zapewnienia skutecznej obsługi. Są wśród nich zarówno procesy zasadnicze, związane z zarządzaniem konfiguracją oraz zarządzaniem zmianą, jak i procesy dotyczące incydentów i zarządzania problemami, a także procesy bezpośredniego współdziałania z klientami, takie jak zarządzanie relacją biznesową.

W zgodzie i innymi normami systemowymi


System ISO 20000 jest kompatybilnym z innymi systemami zarządzania i wspomaga ich spójne, wdrażanie i funkcjonowanie tam, gdzie potrzebny jest system zintegrowany. Rezultat to:

  • harmonizacja z takimi normami dotyczącymi systemów zarządzania, jak ISO 9001 i ISO 27001
  • nacisk na ciągłe doskonalenie procesów systemu zarządzania usługami informatycznymi; 
  • jasność wymagań dotyczących planów, dokumentacji i zapisów. 
  • skuteczne stosowanie modelu procesowego Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj (Plan, Do, Check, Act  - PDCA).

Wspólpraca z DNV


Aby przystąpić do certyfikacji, trzeba wdrożyć skuteczny system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy. DNV jest akredytowaną jednostką certyfikacyjną trzeciej strony. Zapewniamy odpowiednie szkolenia i certyfikację systemu zarządzania usługami IT.

Kontakt:

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Zapytaj o wycenę

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV?

Zapisz się

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: