DNV w Polsce

HACCP

HACCP

Kontakt:

Chcesz wiedzieć więcej?

Tak

Wiesz już czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) jest rozpoznawalną na całym świecie metodą wspierającą firmy z sektora spożywczego w identyfikacji i zapobieganiu istotnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa działaniu w zgodzie z regulacjami prawnymi.

Metodologia HACCP to sformalizowana metoda oparta na prewencyjnym podejściu do bezpieczeństwa żywności, której podstawowym celem jest zapewnienie konsumentom bezpiecznej żywności. Wdrożenie jej jest obowiązkowe w szeregu krajów włączając Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem żywności dopasowany do procesów realizowanych w organizacji pomaga zapobiegać zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywności oraz redukować niepotrzebne koszty błędów a także zapewnia zgodność z prawem. Niezależna certyfikacja demonstruje Twoje zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa żywności. 

Co to jest HACCP? 

HACCP jest narzędziem zarządzania ryzykiem stworzonym na potrzeby przemysłu spożywczego przez Codex Alimentarius Commission, powołaną do życia przez FAO (Food and Agriculture Organization) i WHO (World Health Organization).

Zarządzanie ryzykiem wg HACCP obejmuje:

 • Ocenę ryzyka
 • Ocenę i wybór mechanizmów zarządzania
 • Wdrożenie działań i decyzji kierownictwa
 • Monitorowanie i przegląd

W kontekście sektora spożywczego mechanizmy HACCP mogą być:

 • Korygujące: Kiedy cele systemu oparte są na wiedzy dotyczącej zagrożeń prezentowane przez Codex Alimentarius oraz menedżerów ryzyka oraz powszechnie stosowane przez przemysł. Poprzez zastosowanie tych mechanizmów branża spożywcza zapewnia, że te cele są realizowane
 • Prewencyjne: Analiza zagrożeń identyfikuje potencjalne zagrożenia specyficzne dla danego procesu, które muszą być nadzorowane aby zapobiec skutkom zdrowotnym konsumentów.

Dlaczego certyfikacja jest korzystna dla mojego biznesu?

Jest wiele potencjalnych korzyści wynikających z HACCP, ale najważniejsze są związane z kluczowymi aspektami wytwarzania żywności – poprawą jej bezpieczeństwa oraz wysokim poziomem zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa. 

Podstawowym i nadrzędnym celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzanej żywności poprzez identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i zarządzanie, które mają zastąpić nieskuteczne podejście oparte na kontroli wyrobów.  

HACCP wspiera Twoją organizację umożliwiając:

 • Zbudowanie zaufania konsumentów i zademonstrowanie, że żywność jest produkowana z zachowaniem bezpieczeństwa procesu 
 • Zapewnienie, że poczyniono wszystkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo wyrobów
 • Zapewnienie konsumentów, że wszyscy dostawcy są oceniani i certyfikowani nawet, jeśli funkcjonują w krajach z ostrymi wymaganiami prawnymi 
 • Redukcję ilości audytów klientowskich i w konsekwencji powalają zaoszczędzić kierownictwu czas oraz ograniczyć związane z audytami koszty. 
 • Zredukowanie ilości odpadów oraz ryzyko wycofania wyrobów z rynku
 • Poprawę relacji z lokalnymi instytucjami nadzorczymi
 • Poprawę skuteczność funkcjonowania firmy

Certyfikacja w oparciu o zasady HACCP zapewnia skuteczne narzędzie do komunikacji z interesariuszami. Jest cennym elementem w ramach ładu korporacyjnego pozwalającego zademonstrować zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa wyrobów wraz z zarządzaniem organizacją, odpowiedzialności społeczną i zachowaniem wymagań w zakresie raportowania finansowego. 

Jak należy przygotować się do certyfikacji? 

Prewencyjne podejście jest kluczową zaletą, która wspiera organizację w osiąganiu celów postawionych przez systemem. 

Proces wdrażania obejmuje:

 • Identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i istotnych ryzyk 
 • Identyfikacji działań nadzoru skutecznie eliminujących zagrożenia lub redukujących te zagrożenia do akceptowalnego poziomu
 • Zdefiniowanie parametrów operacyjnych niezbędnych do zapewnienia skuteczności działań nadzoru włączając procedury monitorowania i procedury działań korygujących w przypadku popełnienia błędów.
 • Walidacja działań nadzoru
 • Udokumentowanie systemu HACCP włączając plan HACCP, czyli sposób nadzorowania Krytycznych Punktów Kontroli
 • Wdrożenie, weryfikacja i doskonalenie systemu HACCP

Rozwój, wdrożenie i certyfikacja systemu HACCP jest ciągłą podróżą, która z niezależnym audytem nadzoru, zapewni istotny element pełnej oceny procesu zarządzania.

Kontakt:

Chcesz wiedzieć więcej?

Tak

Wiesz już czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

Powiązane uslugi: