Other sectors

CPR CE - Rozporządzenia dotyczące wyrobów konstrukcyjnych

Construction Products Directive

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Oznakowania CE dla produktów konstrukcyjnych od cementu i bitumu do stali konstrukcyjnych i systemów przeciwpożarowych.

Celem rozporządzenia w sprawie CPR nr 89/106/EWG jest zapewnienie wolnego przepływu wszelkich produktów budowlanych na terytorium Unii Europejskiej poprzez harmonizację przepisów krajowych dotyczących podstawowych wymogów mających zastosowanie do tych produktów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymogi podstawowe nie dotyczą samego produktu, ale gotowej konstrukcji, przy założeniu, że produkt został zastosowany zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez producenta. 

Producenci produktów budowlanych mogą korzystać ze zharmonizowanych norm europejskich dotyczących oznakowania CE wyłącznie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Wymogi zawarte w normach muszą uwzględniać jeden lub więcej spośród następujących wymogów podstawowych: 

 • Odporność mechaniczna i stabilność
 • Bezpieczeństwo pożarowe
 • Higiena, zdrowie i środowisko naturalne
 • Bezpieczeństwo użytku
 • Ochrona przed hałasem
 • Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła

Jak możemy pomóc? 

Udzielamy pomocy producentom z całego świata, pragnącym umieścić oznaczenie CE na swoich produktach jako symbol zgodności z konkretnymi normami zharmonizowanymi zgodnie z rozporządzeniem w sprawie CPR. Jesteśmy jednostką notyfikowaną CPR (nr 1162) i jesteśmy uprawnieni do świadczenia usług certyfikacyjnych w zakresie następujących produktów lub grup produktów objętych rozporządzeniem: 

 • Asfalt i spoiwa oparte na asfalcie
 • Stacjonarne środki ochrony przeciwpożarowej
 • Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne
 • Produkty murarskie i inne powiązane produkty
 • Produkty z zakresu struktury metalicznej i akcesoria pomocnicze
 • Produkty wykorzystywane w budowie dróg
 • Membrany
 • Sprzęt budowlany wykorzystywany przy konstrukcji drzwi, bram i okien

Na wniosek klienta przeprowadzamy audyt i certyfikację systemu kontroli produkcji fabrycznej stosowanego u producenta lub samego produktu. 

Zapewniamy również doradztwo i szkolenia umożliwiające lepsze zrozumienie wymogów wynikających z konkretnych norm zharmonizowanych, a także rozporządzenia w sprawie CPR nr 89/106/EWG.

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane usługi: