Other sectors

Audyt etyczny według procedury SMETA

SMETA audyt etyczny usługa

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Wytyczne SMETA zostały opracowane przez organizację o nazwie SEDEX. Jest to organizacja non-profit, która postawiła sobie za zadanie ujednolicenie zasad audytowych w zakresie kodeksu ETI Base Code jak i ujednolicenie wymagań w tym zakresie.

Organizacja została powołana do życia w 2001 roku przez grupę brytyjskich detalistów oraz ich kluczowych dostawców. Zauważono konieczność osiągnięcia jednolitego podejścia zarówno w kwestii  tworzenia standardów społecznych jak i późniejszej weryfikacji przestrzegania tych standardów. SEDEX jest organizacją non profit z siedzibą w Londynie, która otwarta jest na wszystkich przedsiębiorców wszelkich branż na świecie.

Ponadto organizacja stworzyła i zarządza platformą internetową o nazwie SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). Platforma ta służyć ma jako miejsce wymiany informacji pomiędzy partnerami biznesowymi w zakresie stopnia spełnienia wymagań SMETA. Na platformie SEDEX każda organizacja po zarejestrowaniu się i opłaceniu składki członkowskiej może:

 • pobrać i uzupełnić kwestionariusz samooceny (SAQ) swoich działań względem wymagań SMETA,
 • umieścić na platformie raporty z audytu SMETA,
 • umieścić na platformie dowody na podjęte działania naprawcze dla stwierdzonych podczas audytu niezgodności.

Platforma SEDEX dostarcza również każdej zarejestrowanej na niej organizacji wielu przewodników związanych z procedurą audytową jak i dobrymi praktykami SMETA. 

Organizacja SEDEX  dążąc do standaryzacji w zakresie SMETA opracowała między innymi:

 • Przewodnik dobrych praktyk w zakresie wymagań SMETA, który mam pomóc każdej organizacji we wdrożeniu dobrych standardów odpowiedzialności społecznej
 • Przewodnik dla jednostek audytujących, który ma na celu ujednolicenie właściwej oceny niezgodności audytowych jak i ujednolicenie procesu audytowego
 • Formatki raportów poaudytowych, co zapewnić ma jednakowe raportowanie przez audytorów stwierdzonej w zakładach sytuacji bez względu na lokalizację tych zakładów

Metody przeprowadzanie audytów SMETA


Obecnie istnieje możliwość przeprowadzenia audytów według dwóch metodyk:

 • SMETA 2 Pillar 
 • SMETA 4 Pillar

SMETA 2 Pillar obejmuje zagadnienia z następujących obszarów:

 1. System zarządzania/ład korporacyjny
 2. Swoboda pracy i zatrudnienia
 3. Wolność zrzeszania się pracowników
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 5. Zatrudnianie dzieci i nieletnich
 6. Zasady wynagradzania za pracę
 7. Przestrzegania norm czasu pracy
 8. Zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi
 9. Praktyki w zatrudnianiu pracowników /legalność zatrudnienia
 10. Zasady nadzoru nad podwykonawcami i pracą chałupniczą
 11. Ochrona środowiska naturalnego w stopniu podstawowym

SMETA 4 Pillar oprócz powyższych obszarów obejmuje dodatkowo:

 1. Zapobieganie korupcji i łapownictwu tzw. business practices
 2. Ochronę środowiska w stopniu rozszerzonym

W trakcie audytów według metodologii SMETA prowadzone są rozmowy audytora z pracownikami bez udziału kadry kierowniczej, weryfikowana jest dokumentacja związana z wyżej wymienionymi obszarami z okresu 12 miesięcy poprzedzających dzień audytu oraz audytor wizytuje zakład (obszary produkcyjne, magazynowe jak i pomieszczenia pomocnicze).  Aktualnie Sedex liczy 32.250 członków. 

Audyty według procedury SMETA są wymagane przez wiele międzynarodowych i dużych firm. Wśród nich można znaleźć takie firmy jak Nestle, Danone, Tesco, MARS, WOOLWORTHS, BBC Worldwide Ltd, Heineken UK, Levi Strauss & Co., i wiele innych. Coraz częściej warunkiem koniecznych rozpoczęcia współpracy z takimi organizacjami staje się przedstawienie raportów z audytów weryfikujących panującą w zakładach sytuację.

Audyty DNV według procedury SMETA


DNV Business Assurance to jedna z wiodących na świecie firm certyfikacyjnych posiadająca 300 biur w 100 krajach i 16.000 pracowników. Jako fundacja mająca na celu ochronę życia, własności i środowiska jesteśmy zobowiązani oferować usługi zrównoważonego rozwoju.

Audyty według SMETA przeprowadzamy:

 • za pośrednictwem wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych audytorów
 • z dobrą i godną zaufania administracją i realizacją projektów
 • z pragmatycznym, ale konsekwentnym sposobem kalkulacji
W samym DNV obszar odpowiedzialności przedsiębiorstwa zajmuje bardzo wysokie miejsce. Żyjemy naszymi celami. Corporate Responsibility (CR) jest w DNV integralną częścią systemu zarządzania i kultury przedsiębiorstwa.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość