DNV w Polsce

Wprowadzenie do wymagań norm ISO 45003 (zarządzanie ryzykiem psychospołecznym) oraz ISO/PAS 45005 (BHP podczas pandemii COVID-19)

ISO 45003

W 2020 i 2021 roku opublikowano dwa standardy, które są „systemową odpowiedzią” na jedne z największych i najtrudniejszych wyzwań ostatnich lat: na pogarszającą się kondycję psychiczną społeczeństw oraz pandemię COVID-19. Standardy te zawierają usystematyzowane zbiory dobrych praktyk, zasad i wytycznych, pozwalających skutecznie podjąć działania zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Co zyskujesz?

Podczas webinarium przedstawione zostaną przesłanki, cele i ogólny zarys systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem psychospołecznym (ISO 45003) oraz ryzykiem związanym z COVID-19 (ISO/PAS 45005). Webinarium to jest promocją szkoleń, które dogłębnie omawiają wymagania, wytyczne i wskazówki zawarte w tych standardach. 

Program webinarium:

  • Wprowadzenie: ISO 45003 - dlaczego ryzyko psychospołeczne?
  • Systemowe podejście do zarzadzania ryzykiem psychospołecznym (PDCA - podstawowe wymagania), wg ISO 45003
  • Wprowadzenie: zakres i cel ISO/PAS 45005
  • Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem związanym z COVID-19
  • Korelacje z ISO 45001:2018

Agenda 

10:00 – rozpoczęcie webinarium    
10:05 – zajęcia webinaryjne  
11:40 – sesja pytań i odpowiedzi    
11:45 – podsumowanie i zakończenie webinarium

Prowadzący

Włodzimierz Biel

Mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988 – 1999) - na stanowisku kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz Głównego Specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w tym odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP w elektrowni). Ponad dwudziestoletni okres pracy w DNV Business Assurance (1999 – 2018), jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich. W latach 2003 – 2018 Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance Poland, w tym 2-u letni okres na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu DNV Certification Norway. W 2018 roku uzyskał certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Od 2018 roku niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.

Infomracje szczegółowe

Zgłoszenia na webinarium prosimy przesyłać do dnia 28 listopada 2021 r. do godziny 16:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie.
W razie pytań prosimy o kontakt: 
Natalia Kosińska 
Natalia.Kosinska@dnv.com
tel. +48 506 288 311

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Warunki handlowe

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Co zyskujesz?

Podczas webinarium przedstawione zostaną przesłanki, cele i ogólny zarys systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem psychospołecznym (ISO 45003) oraz ryzykiem związanym z COVID-19 (ISO/PAS 45005). Webinarium to jest promocją szkoleń, które dogłębnie omawiają wymagania, wytyczne i wskazówki zawarte w tych standardach. 

Program webinarium:

  • Wprowadzenie: ISO 45003 - dlaczego ryzyko psychospołeczne?
  • Systemowe podejście do zarzadzania ryzykiem psychospołecznym (PDCA - podstawowe wymagania), wg ISO 45003
  • Wprowadzenie: zakres i cel ISO/PAS 45005
  • Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem związanym z COVID-19
  • Korelacje z ISO 45001:2018

Agenda 

10:00 – rozpoczęcie webinarium    
10:05 – zajęcia webinaryjne  
11:40 – sesja pytań i odpowiedzi    
11:45 – podsumowanie i zakończenie webinarium

Prowadzący

Włodzimierz Biel

Mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988 – 1999) - na stanowisku kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz Głównego Specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w tym odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP w elektrowni). Ponad dwudziestoletni okres pracy w DNV Business Assurance (1999 – 2018), jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich. W latach 2003 – 2018 Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance Poland, w tym 2-u letni okres na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu DNV Certification Norway. W 2018 roku uzyskał certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Od 2018 roku niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.

Infomracje szczegółowe

Zgłoszenia na webinarium prosimy przesyłać do dnia 28 listopada 2021 r. do godziny 16:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie.
W razie pytań prosimy o kontakt: 
Natalia Kosińska 
Natalia.Kosinska@dnv.com
tel. +48 506 288 311

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Warunki handlowe

Udział w webinarium jest bezpłatny.