Other sectors

On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji - DNV & SPCC

Konferencja ESG

Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze nowych wymagań ESG

AGENDA:

9:00 – 9:45- Rejestracja uczestników 

9:45 – Rozpoczęcie

10:00 – 10.45 – WYSTĄPIENIE. Nowe obowiązki raportowania w kontekście  Dyrektywy CSRD - dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:45 – 11.30 – WYSTĄPIENIE. Funkcjonujące w organizacjach źródła danych w obszarze środowiskowym oraz ich rola w świetle Dyrektywy CSRD– Robert Pochyluk - Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000

11:30 – 12:00 – Przerwa na kawę 

12:00 – 13:30 – PANEL DYSKUSYJNY MODEROWANY – Ryzyka, szanse i strony zainteresowane – wymiar praktyczny nowych wymagań.

 • Ewa Sowińska – Moderator - Partner ESO Audit, Wiceprezes PIBR w latach 2015-2019, członek Rady Programowej OEES i Solidarni w rozwoju, Mentor,
 • dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
 • Robert Pochyluk - Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000,
 • Grzegorz Brodziak -  Prezes zarządu Goodvalley Agro S.A. i wiceprezes zarządu Grupy Goodvalley ds. zrównoważonego rozwoju,
 • Dominika Milion - Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Baltic Hub (DCT Gdańsk Sp. z o.o.),
 • Magdalena Obłoza – Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

13:30 – 14:00 – Podsumowanie – dyskusja, pytania publiczności

PRELEKCJE:

Nowe obowiązki raportowania w kontekście  Dyrektywy CSRD - dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 • Dyrektywa CSRD jako nowe źródło wymagań dla organizacji.
 • Standardy ESRS w obszarze zmian klimatu oraz wynikające z nich obowiązki.
 • Wpływ nowych wymagań na organizacje.
 • Szczegółowy harmonogram wdrażania obowiązków raportowania.

Funkcjonujące w organizacjach źródła danych w obszarze środowiskowym oraz ich rola w świetle Dyrektywy CSRD – Robert Pochyluk - Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000

 • Rodzaje źródeł danych w obszarze środowiskowym funcjonujące już organizacjach.
 • Spełnienie wymagań prawnych w obszarze środowiskowym (np. raporty do KOBIZE; BDO; raporty do Marszałka).
 • Rola systemowego podejścia do zarządzania środowiskowego w wypełnieniu wymagań Dyrektywy CSRD.
 • Najlepsze praktyki (EMAS; ISO14001).

PANEL DYSKUSYJNY MODEROWANY – Ryzyka, szanse i strony zainteresowane – wymiar praktyczny nowych wymagań.

 • Jakie są ryzyka i szanse przy wdrażaniu dyrektywy CSRD?
 • Obowiązki raportowania.
 • Nowe oczekiwania interesariuszy.
 • Dostosowanie do nowych wymagań – aspekt praktyczny.

O PRELEGENTACH:

Dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Mirosław Kachniewski picture

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

Robert Pochyluk - Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000 robert pochyluk

Uznany i rozpoznawalny na arenie międzynarodowej ekspert ds. ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania energią z ponad 25 letnim doświadczeniem. W latach 1995 – 2005 pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej (Centrum Ochrony Środowiska) a następnie właściciel i dyrektor firmy doradczej dostarczającej usługi w zakresie obsługi przedsiębiorstw w zakresie zarządzania środowiskowego, zarządzania energia i bezpieczeństwem pracy w tym prowadzenie platformy do tworzenia dedykowanych rejestrów wymagań prawnych regulis.pl. Ponadto:

 • przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym 207 (Zarządzanie Środowiskowe) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO.org). 
 • członek zespołu do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi (Zarządzenie Ministra Środowiska nr 64 z 17 czerwca 2008 r.). 
 • koordynator prac technicznych grup roboczych przy Ministerstwie Środowiska w realizacji projektów „Pomoc Polsce we wdrożeniu Dyrektywy IPPC” 
 • ekspert kluczowy w projektach pomocy technicznej UE dla Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i wdrażania dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków.

Ewa Sowińska - Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju Ewa Sowinska picture

Mentorka, Gdańszczanka, Kreatorka Społeczności, Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Partnerka ESO Audit. Wcześniej Członkini Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Biegła rewidentka z ponad 25 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.
Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019.
Członkini Rady Programowej Open Eyes Economy Summit  oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju.
Mentorka studiów podyplomowych „ESG w praktyce” w SANS.
Ambasadora 30%Club Poland.

Członkini:

 • Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych,
 • Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Społeczne,
 • Rady Programowej Liceum LifeSkills i jego wolontariuszka,
 • Kapituły Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Mówczyni i Moderatorka paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości, odpowiedzialnej edukacji, Przywództwa na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.
Wykładowca akademicki z zakresu etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju.
Ekspertka Projektu Climate Leadership https://climateleadership.pl/.

Laureatka:

 • Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes
 • Międzynarodowej Nagrody Edukacji i Biznesu: Archipelagi Relacji 2019 #THINK #ENGAGE

Wspiera Artystów i łączę ich ze światem biznesu.
Łączy Ludzi Nauki z Biznesem.
Ambasadorka 17 Celów ONZ w tym celu 5 RÓWNOŚĆ PŁCI – wspieram autorki Raportu „Udział Kobiet we władzach a efektywność spółki” (raport CFA) w promowaniu tego Raportu i danych z niego wynikających.
Orędowniczką zmian w edukacji, bo wg mnie „Lepszy świat zaczyna się od lepszej szkoły”.

Grzegorz Brodziak -  Prezes zarządu Goodvalley Agro S.A. i wiceprezes zarządu Grupy Goodvalley ds. zrównoważonego rozwoju Grzegorz Brodziak picture

Z Goodvalley związany jest od 1994 roku, współtworzył fundamenty przedsiębiorstwa od początku jego działalności. Ukończył filologię skandynawską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również studia z zakresu Organizacji i Zarządzania współorganizowane przez Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Politechnikę Koszalińską. Absolwent Akademii Psychologii Biznesu prowadzonej przez Politechnikę Warszawską. Ukończył Mentor Academy – European Institute of Innovation and Technology and University of Cambridge.  

Jest ekspertem w dziedzinach zarządzania strategicznego, polityki oraz prawa w obszarze rolnictwa, a także kwestii związanych z energią odnawialną i zmianami klimatu. 

Współpracuje między innymi z European Institute of Innovation and Technology – EIT Food, zaangażowany jako ekspert Polpig i Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w prace zespołów roboczych w ramach europejskich związków COPA COGECA w tematach dotyczących rolnictwa i trzody chlewnej, zaangażowany w działania nieformalnej inicjatywy #Hodowcy Razem.

Inicjator i współorganizator pierwszej konferencji klimatycznej w Człuchowie w 2022r.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje również jako:

 1. wiceprezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej Polpig
 2. wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej ( wcześniej: Krajowa Federacja Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych)
 3. członek Pomorskiej Rady Rolniczej przy Marszałku Województwa
 4. członek Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim
 5. Przedstawiciel Branży w EAAP (Europejska Federacja Nauk o Zwierzętach)
 6. członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
 7. członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
 8. członek Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 9. interesariusz SGGW w Warszawie – Wydział Rolnictwa i Ekologii
 10. prezes Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa oświatowego w Człuchowie, prowadzącego Zespół Szkół Społecznym im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Człuchowie.

Od 28 lat zaangażowany w dialog z 20 samorządami gminnymi w ośmiu powiatach Pomorza i Pomorza Zachodniego, w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Goodvalley.

Posiada doświadczenie w mediacjach i negocjacjach – zarówno o charakterze biznesowym, jak i społecznym.

Zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych i dialog z lokalnymi społecznościami i z rolnikami.

Dominika Milion - Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Baltic Hub (DCT Gdańsk Sp. z o.o.). Dominika Milion picture

Przez dziesięć lat Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju, a obecnie, od kwietnia 2020 roku, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Baltic Hub. Jednocześnie pełni w Baltic Hub funkcję Oficera Ochrony Obiektu Portowego, a do stycznia 2022 roku pełniła także funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku inżynieria ruchu morskiego oraz transport morski oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz TQM na Politechnice Gdańskiej, a także Inspektor ds. informacji niejawnych w WSB Gdańsk i ESG w Praktyce w SANS. Certyfikowany audytor wewnętrzny i wiodący systemów według norm ISO 9001, 14001 oraz 45001 i 50001. W Baltic Hub tworzyła od podstaw zintegrowany system zarządzania według wspomnianych norm, a dodatkowo według rozporządzenia EMAS, a także była odpowiedzialna za wdrożenie w Organizacji systemu zarządzania ryzykiem począwszy od Oceny Wpływu na Biznes(BIA - Business Impact Analysis), poprzez tworzenie działowych i korporacyjnego rejestrów ryzyk, kończąc na Planach Ciągłości Działania (BCP - Business Continuity Plan) i Procedurach Gotowości na Awarię (ERP – Emergency Response Procedure). Pełniła także funkcję Kierownika Projektu podczas wdrażania w organizacji systemu zarządzania cyber bezpieczeństwem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w portach morskich, ale i na statkach morskich, które zdobyła podczas pracy jako oficer nawigacyjny na statkach kontenerowych (karierę zakończyła z Dyplomem Chiefa Oficera). Od lat jej głównym celem zawodowym jest zwiększanie poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie, a co za tym idzie zmniejszenie ilości zdarzeń wypadkowych. Cel ten w ostatnich latach rozszerzyła na kolejne pole zainteresowań tj. zrównoważony rozwój i przygotowanie organizacji do zero emisyjności i raportowanie niefinansowego. Stale kształci się w tym zakresie i w roku 2022 ukończyła na Uniwersytecie Cambridge krótkie szkolenie z Zarządzania Zrównoważonym Łańcuchem Dostaw.

Magdalena Obłoza - Ekspertka CSR i Zrównoważonych Finansów, BNP Paribas Bank Polska Magdalena Obloza - picture

Ekspertka w zakresie zarządzania i raportowania ESG. Od ponad 8 lat aktywnie wdraża i promuje odpowiedzialne zarządzania wpływem na środowisko i społeczeństwo wśród polskich firm. Doświadczenie i wiedzę z zakresu ESG zdobyła w firmie doradczo-szkoleniowej specjalizującej się w tematyce odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju – CSRinfo. Doradzała firmom z branży finansowej, odzieżowej, energetycznej, budowlanej w zakresie budowy i wdrażania strategii CSR oraz opracowania raportów niefinansowych według międzynarodowych standardów (Global Reporting Initiative – GRI, Wytyczne raportowania zintegrowanego - IIRC). Wdrażała procesy raportowania wśród firm objętych pierwszą falą wymogów raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywą NFRD. 

Obecnie ekspertka CSR i i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas odpowiedzialna m.in. za raportowanie ESG, współpracę międzysektorową i partnerstwa banku w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. 

Doświadczony szkoleniowiec z pasją. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu ESG, komunikacji i raportowania niefinansowego. 

Karierę zawodową rozpoczynała w największej agencji PR na polskim rynku gdzie była odpowiedzialna za projekty komunikacyjne zarówno dla klientów komercyjnych jak i instytucji publicznych.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, pierwszej edycji studiów podyplomowych „Manager CSR” na Collegium Civitas. Stypendystka Ecole Supérieure du Commerce Extérieur w Paryżu. Absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania, gdzie prowadzi badania w obszarze raportowania ESG.

Współorganizator

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) – Jest organizacją non-profit stworzoną przez ludzi biznesu. Od blisko 20 lat wspiera rozwój relacji gospodarczych między Polską i Skandynawią oraz krajami bałtyckimi. Integruje i inspiruje polsko-skandynawskie środowisko biznesowe.

Jako trzecia co do wielkości izba międzynarodowa działająca w Polsce, SPCC zrzesza 400 członków reprezentujących najważniejsze sektory gospodarki.

Ściśle współpracuje z ambasadami krajów nordyckich wspierając wspólnie inwestorów i działając na rzecz realnego rozwoju polsko-skandynawskich interesów.

Członkostwo w SPCC to dostęp do wiedzy i informacji, szerokiej oferty spotkań biznesowych oraz możliwość nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji, które w skandynawskiej kulturze biznesowe odgrywają kluczową rolę

SPCC - logo

https://www.spcc.pl/

Patronaty

RO PIBR w Gdańsku

Polska Izba Biegłych Rewidentów – Gdańsk - Jest Regionalnym Oddziałem samorządu zawodowego zrzeszającego biegłych rewidentów. Misją Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie naszego samorządu realizują misję poprzez świadczenie usług audytorskich i doradczych najwyższej jakości. Dlatego w codziennej pracy rewidenci kierują się wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej takimi jak: uczciwość, obiektywizm, poszanowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie biegłego rewidenta. Dodatkową gwarancją jakości jest nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta sprawowany przez PANA oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków naszej profesji.

PIBR - logo

https://gdansk.pibr.org.pl

SEG

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce.

SEG logo

www.seg.org.pl

UCZESTNICTWO 

Z dniem 31.01.2023 zapisy na wydarzenie zostają zamknięte.

W razie pytań prosimy o kontakt:  

Karolina Kolankiewicz
karolina.kolankiewicz@dnv.com
tel.: +48 506 288 311

Kontakt:

Karolina Kolankiewicz
Karolina Kolankiewicz

Koordynator ds. Szkoleń

Wyślij e-mail Tel +48 506 288 311

Zapisy na wydarzenie zostały zamknięte.

Gdzie:

GDYNIA - siedziba DNV

Kiedy:

7 lutego 2023

Dodaj do kalendarza 2023/02/07 09:00 2023/02/07 14:00 On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji - DNV & SPCC Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze nowych wymagań ESG
https://www.dnv.pl/events/on-the-green-way-dyrektywa-csrd-na-drodze-do-zielonej-transformacji-dnv-spcc-237605
Wydarzenie zostało dodane do kalendarza, ale nadal musisz się zarejestrować, aby wziąć w nim udział.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Opłata:

Darmowa

AGENDA:

9:00 – 9:45- Rejestracja uczestników 

9:45 – Rozpoczęcie

10:00 – 10.45 – WYSTĄPIENIE. Nowe obowiązki raportowania w kontekście  Dyrektywy CSRD - dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:45 – 11.30 – WYSTĄPIENIE. Funkcjonujące w organizacjach źródła danych w obszarze środowiskowym oraz ich rola w świetle Dyrektywy CSRD– Robert Pochyluk - Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000

11:30 – 12:00 – Przerwa na kawę 

12:00 – 13:30 – PANEL DYSKUSYJNY MODEROWANY – Ryzyka, szanse i strony zainteresowane – wymiar praktyczny nowych wymagań.

 • Ewa Sowińska – Moderator - Partner ESO Audit, Wiceprezes PIBR w latach 2015-2019, członek Rady Programowej OEES i Solidarni w rozwoju, Mentor,
 • dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
 • Robert Pochyluk - Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000,
 • Grzegorz Brodziak -  Prezes zarządu Goodvalley Agro S.A. i wiceprezes zarządu Grupy Goodvalley ds. zrównoważonego rozwoju,
 • Dominika Milion - Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Baltic Hub (DCT Gdańsk Sp. z o.o.),
 • Magdalena Obłoza – Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

13:30 – 14:00 – Podsumowanie – dyskusja, pytania publiczności

PRELEKCJE:

Nowe obowiązki raportowania w kontekście  Dyrektywy CSRD - dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 • Dyrektywa CSRD jako nowe źródło wymagań dla organizacji.
 • Standardy ESRS w obszarze zmian klimatu oraz wynikające z nich obowiązki.
 • Wpływ nowych wymagań na organizacje.
 • Szczegółowy harmonogram wdrażania obowiązków raportowania.

Funkcjonujące w organizacjach źródła danych w obszarze środowiskowym oraz ich rola w świetle Dyrektywy CSRD – Robert Pochyluk - Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000

 • Rodzaje źródeł danych w obszarze środowiskowym funcjonujące już organizacjach.
 • Spełnienie wymagań prawnych w obszarze środowiskowym (np. raporty do KOBIZE; BDO; raporty do Marszałka).
 • Rola systemowego podejścia do zarządzania środowiskowego w wypełnieniu wymagań Dyrektywy CSRD.
 • Najlepsze praktyki (EMAS; ISO14001).

PANEL DYSKUSYJNY MODEROWANY – Ryzyka, szanse i strony zainteresowane – wymiar praktyczny nowych wymagań.

 • Jakie są ryzyka i szanse przy wdrażaniu dyrektywy CSRD?
 • Obowiązki raportowania.
 • Nowe oczekiwania interesariuszy.
 • Dostosowanie do nowych wymagań – aspekt praktyczny.

O PRELEGENTACH:

Dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Mirosław Kachniewski picture

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

Robert Pochyluk - Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000 robert pochyluk

Uznany i rozpoznawalny na arenie międzynarodowej ekspert ds. ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania energią z ponad 25 letnim doświadczeniem. W latach 1995 – 2005 pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej (Centrum Ochrony Środowiska) a następnie właściciel i dyrektor firmy doradczej dostarczającej usługi w zakresie obsługi przedsiębiorstw w zakresie zarządzania środowiskowego, zarządzania energia i bezpieczeństwem pracy w tym prowadzenie platformy do tworzenia dedykowanych rejestrów wymagań prawnych regulis.pl. Ponadto:

 • przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym 207 (Zarządzanie Środowiskowe) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO.org). 
 • członek zespołu do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi (Zarządzenie Ministra Środowiska nr 64 z 17 czerwca 2008 r.). 
 • koordynator prac technicznych grup roboczych przy Ministerstwie Środowiska w realizacji projektów „Pomoc Polsce we wdrożeniu Dyrektywy IPPC” 
 • ekspert kluczowy w projektach pomocy technicznej UE dla Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i wdrażania dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków.

Ewa Sowińska - Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju Ewa Sowinska picture

Mentorka, Gdańszczanka, Kreatorka Społeczności, Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Partnerka ESO Audit. Wcześniej Członkini Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Biegła rewidentka z ponad 25 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.
Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019.
Członkini Rady Programowej Open Eyes Economy Summit  oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju.
Mentorka studiów podyplomowych „ESG w praktyce” w SANS.
Ambasadora 30%Club Poland.

Członkini:

 • Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych,
 • Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Społeczne,
 • Rady Programowej Liceum LifeSkills i jego wolontariuszka,
 • Kapituły Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Mówczyni i Moderatorka paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości, odpowiedzialnej edukacji, Przywództwa na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.
Wykładowca akademicki z zakresu etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju.
Ekspertka Projektu Climate Leadership https://climateleadership.pl/.

Laureatka:

 • Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes
 • Międzynarodowej Nagrody Edukacji i Biznesu: Archipelagi Relacji 2019 #THINK #ENGAGE

Wspiera Artystów i łączę ich ze światem biznesu.
Łączy Ludzi Nauki z Biznesem.
Ambasadorka 17 Celów ONZ w tym celu 5 RÓWNOŚĆ PŁCI – wspieram autorki Raportu „Udział Kobiet we władzach a efektywność spółki” (raport CFA) w promowaniu tego Raportu i danych z niego wynikających.
Orędowniczką zmian w edukacji, bo wg mnie „Lepszy świat zaczyna się od lepszej szkoły”.

Grzegorz Brodziak -  Prezes zarządu Goodvalley Agro S.A. i wiceprezes zarządu Grupy Goodvalley ds. zrównoważonego rozwoju Grzegorz Brodziak picture

Z Goodvalley związany jest od 1994 roku, współtworzył fundamenty przedsiębiorstwa od początku jego działalności. Ukończył filologię skandynawską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również studia z zakresu Organizacji i Zarządzania współorganizowane przez Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Politechnikę Koszalińską. Absolwent Akademii Psychologii Biznesu prowadzonej przez Politechnikę Warszawską. Ukończył Mentor Academy – European Institute of Innovation and Technology and University of Cambridge.  

Jest ekspertem w dziedzinach zarządzania strategicznego, polityki oraz prawa w obszarze rolnictwa, a także kwestii związanych z energią odnawialną i zmianami klimatu. 

Współpracuje między innymi z European Institute of Innovation and Technology – EIT Food, zaangażowany jako ekspert Polpig i Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w prace zespołów roboczych w ramach europejskich związków COPA COGECA w tematach dotyczących rolnictwa i trzody chlewnej, zaangażowany w działania nieformalnej inicjatywy #Hodowcy Razem.

Inicjator i współorganizator pierwszej konferencji klimatycznej w Człuchowie w 2022r.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje również jako:

 1. wiceprezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej Polpig
 2. wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej ( wcześniej: Krajowa Federacja Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych)
 3. członek Pomorskiej Rady Rolniczej przy Marszałku Województwa
 4. członek Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim
 5. Przedstawiciel Branży w EAAP (Europejska Federacja Nauk o Zwierzętach)
 6. członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
 7. członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
 8. członek Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 9. interesariusz SGGW w Warszawie – Wydział Rolnictwa i Ekologii
 10. prezes Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa oświatowego w Człuchowie, prowadzącego Zespół Szkół Społecznym im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Człuchowie.

Od 28 lat zaangażowany w dialog z 20 samorządami gminnymi w ośmiu powiatach Pomorza i Pomorza Zachodniego, w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Goodvalley.

Posiada doświadczenie w mediacjach i negocjacjach – zarówno o charakterze biznesowym, jak i społecznym.

Zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych i dialog z lokalnymi społecznościami i z rolnikami.

Dominika Milion - Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Baltic Hub (DCT Gdańsk Sp. z o.o.). Dominika Milion picture

Przez dziesięć lat Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju, a obecnie, od kwietnia 2020 roku, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Baltic Hub. Jednocześnie pełni w Baltic Hub funkcję Oficera Ochrony Obiektu Portowego, a do stycznia 2022 roku pełniła także funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku inżynieria ruchu morskiego oraz transport morski oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz TQM na Politechnice Gdańskiej, a także Inspektor ds. informacji niejawnych w WSB Gdańsk i ESG w Praktyce w SANS. Certyfikowany audytor wewnętrzny i wiodący systemów według norm ISO 9001, 14001 oraz 45001 i 50001. W Baltic Hub tworzyła od podstaw zintegrowany system zarządzania według wspomnianych norm, a dodatkowo według rozporządzenia EMAS, a także była odpowiedzialna za wdrożenie w Organizacji systemu zarządzania ryzykiem począwszy od Oceny Wpływu na Biznes(BIA - Business Impact Analysis), poprzez tworzenie działowych i korporacyjnego rejestrów ryzyk, kończąc na Planach Ciągłości Działania (BCP - Business Continuity Plan) i Procedurach Gotowości na Awarię (ERP – Emergency Response Procedure). Pełniła także funkcję Kierownika Projektu podczas wdrażania w organizacji systemu zarządzania cyber bezpieczeństwem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w portach morskich, ale i na statkach morskich, które zdobyła podczas pracy jako oficer nawigacyjny na statkach kontenerowych (karierę zakończyła z Dyplomem Chiefa Oficera). Od lat jej głównym celem zawodowym jest zwiększanie poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie, a co za tym idzie zmniejszenie ilości zdarzeń wypadkowych. Cel ten w ostatnich latach rozszerzyła na kolejne pole zainteresowań tj. zrównoważony rozwój i przygotowanie organizacji do zero emisyjności i raportowanie niefinansowego. Stale kształci się w tym zakresie i w roku 2022 ukończyła na Uniwersytecie Cambridge krótkie szkolenie z Zarządzania Zrównoważonym Łańcuchem Dostaw.

Magdalena Obłoza - Ekspertka CSR i Zrównoważonych Finansów, BNP Paribas Bank Polska Magdalena Obloza - picture

Ekspertka w zakresie zarządzania i raportowania ESG. Od ponad 8 lat aktywnie wdraża i promuje odpowiedzialne zarządzania wpływem na środowisko i społeczeństwo wśród polskich firm. Doświadczenie i wiedzę z zakresu ESG zdobyła w firmie doradczo-szkoleniowej specjalizującej się w tematyce odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju – CSRinfo. Doradzała firmom z branży finansowej, odzieżowej, energetycznej, budowlanej w zakresie budowy i wdrażania strategii CSR oraz opracowania raportów niefinansowych według międzynarodowych standardów (Global Reporting Initiative – GRI, Wytyczne raportowania zintegrowanego - IIRC). Wdrażała procesy raportowania wśród firm objętych pierwszą falą wymogów raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywą NFRD. 

Obecnie ekspertka CSR i i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas odpowiedzialna m.in. za raportowanie ESG, współpracę międzysektorową i partnerstwa banku w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. 

Doświadczony szkoleniowiec z pasją. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu ESG, komunikacji i raportowania niefinansowego. 

Karierę zawodową rozpoczynała w największej agencji PR na polskim rynku gdzie była odpowiedzialna za projekty komunikacyjne zarówno dla klientów komercyjnych jak i instytucji publicznych.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, pierwszej edycji studiów podyplomowych „Manager CSR” na Collegium Civitas. Stypendystka Ecole Supérieure du Commerce Extérieur w Paryżu. Absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania, gdzie prowadzi badania w obszarze raportowania ESG.

Współorganizator

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) – Jest organizacją non-profit stworzoną przez ludzi biznesu. Od blisko 20 lat wspiera rozwój relacji gospodarczych między Polską i Skandynawią oraz krajami bałtyckimi. Integruje i inspiruje polsko-skandynawskie środowisko biznesowe.

Jako trzecia co do wielkości izba międzynarodowa działająca w Polsce, SPCC zrzesza 400 członków reprezentujących najważniejsze sektory gospodarki.

Ściśle współpracuje z ambasadami krajów nordyckich wspierając wspólnie inwestorów i działając na rzecz realnego rozwoju polsko-skandynawskich interesów.

Członkostwo w SPCC to dostęp do wiedzy i informacji, szerokiej oferty spotkań biznesowych oraz możliwość nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji, które w skandynawskiej kulturze biznesowe odgrywają kluczową rolę

SPCC - logo

https://www.spcc.pl/

Patronaty

RO PIBR w Gdańsku

Polska Izba Biegłych Rewidentów – Gdańsk - Jest Regionalnym Oddziałem samorządu zawodowego zrzeszającego biegłych rewidentów. Misją Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie naszego samorządu realizują misję poprzez świadczenie usług audytorskich i doradczych najwyższej jakości. Dlatego w codziennej pracy rewidenci kierują się wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej takimi jak: uczciwość, obiektywizm, poszanowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie biegłego rewidenta. Dodatkową gwarancją jakości jest nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta sprawowany przez PANA oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków naszej profesji.

PIBR - logo

https://gdansk.pibr.org.pl

SEG

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce.

SEG logo

www.seg.org.pl

UCZESTNICTWO 

Z dniem 31.01.2023 zapisy na wydarzenie zostają zamknięte.

W razie pytań prosimy o kontakt:  

Karolina Kolankiewicz
karolina.kolankiewicz@dnv.com
tel.: +48 506 288 311