Other sectors

Akademia Milwaukee - Cykl IV (rejestracja zakończona)

Targi SAWO

Bezpieczeństwo przede wszystkim

14 kwietnia rejestracja na wydarzenie została zakończona z powodu wyczerpania liczby wolnych miejsc.


Zapraszamy na bezpłatną konferencję "Bezpieczeństwo przede wszystkim", która odbędzie się podczas targów SAWO w Poznaniu.


Czas: wtorek 26 kwietnia 2022 r., godz. 14.15–16.30

Miejsce: targi SAWO, Pawilon nr 3, Sala Zielona


Program:

14:15 – otwarcie konferencji i powitanie uczestników

14:20 – W jaki sposób kadra kierownicza powinna kształtować bezpieczne zachowania pracowników? – Włodzimierz Biel, DNV.

Podstawy psychologii zachowań ludzkich. Rola lidera (przywództwo). Praktyczne metody trwałego kształtowania bezpiecznych zachowań ludzkich.

15:00 – Praca z narzędziami – dobór środków ochrony indywidualnej i optymalny program redukcji ryzyka zawodowego – Ryszard Szefler, Milwaukee.

Na co dzień poruszamy się w gąszczu zmieniających się wymagań prawnych dotyczących m.in. sfery środków ochrony indywidualnej. Rewolucyjne zmiany w wymaganiach dla śoi wdrożone zostały w rozporządzeniu (UE) 2016/425. W listopadzie 2021 r. wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp. Wdrożono szereg praktycznych wymagań dotyczących doboru, nadzorowania oraz stosowania śoi, a także wskazano wyraźnie gałęzie i sektory gospodarki, w których może być wymagane ich stosowanie. Poszerzono również zakres rodzajów prac, przy których wymagane jest stosowanie śoi. W trakcie naszego spotkania  odpowiemy na pytanie, jak w praktyce dokonać doboru śoi i opracować optymalny program redukcji ryzyka zawodowego dostosowany do realnie występujących zagrożeń w miejscu pracy. Zidentyfikujemy czynniki, które należy brać pod uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko pracownikowi, ale i pracodawcy w świetle obecnie obowiązujących wymagań. Odpowiemy na pytanie, jak w praktyce rozpoznawać pełnowartościowe śoi  i jak unikać błędów w ich doborze. 

15:20 – Wytyczne Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie dotyczące zabezpieczeń zbiorowych – Sebastian Lewiński – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Zgodnie z hierarchią stosowania zabezpieczeń ochrony zbiorowe mają pierwszeństwo przed indywidualnymi. Takie podejście jest znacznie skuteczniejsze w eliminowaniu przyczyn wypadków na wczesnym etapie. Stanowiska pracy na budowie charakteryzuje duża zmienność, ale wyceny zabezpieczeń musza być precyzyjne. W celu wskazania wariantów rozwiązań opracowane zostały wytyczne montażu i zastosowania.

15:35 – przerwa kawowa

15:50 – Uwaga: zarobki służby bhp stanęły w miejscu! –  Joanna Galuba, PW Krystian

Ubiegłoroczny raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” był ósmą edycją cyklicznej publikacji przygotowywanej przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Badanie Koalicji „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2021. Rola i wizerunek służby bhp” zostało przeprowadzone wśród specjalistów, menadżerów i dyrektorów bhp oraz hr. Łącznie wzięło w nim udział 240 respondentów, dając szerszy pogląd na rolę i zakres działań branży bhp przede wszystkim w trakcie pandemii. Jak pokazał raport, służbie bhp do standardowych, codziennych zadań doszły jeszcze te związane z regulacjami „pandemicznymi”, w efekcie pracownicy nie tylko musieli zostawać po godzinach, ale też być pod telefonem przez całą dobę. Dodatkowymi zadaniami służby bhp były m.in. pilnowanie przestrzegania zasad dystansu czy dezynfekcji rąk (97 proc.) oraz przeprowadzanie ankiet i mierzenie temperatury (90 proc.). Niestety mimo znacznego zwiększenia zakresu pracy, trzech na czterech pracowników branży bhp nie otrzymało dodatkowego wynagrodzenia.

16:00 – Dlaczego ludzie deklarują miłość do bhp, ale nie pracują bezpiecznie? – dyskusja panelowa – uczestnicy: Włodzimierz Biel – DNV, Piotr Kozak – Eviosys, Sebastian Lewiński – Warbud oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Marta Wojewnik – dyrektor zarządzająca CWS Workwear Poland; moderuje Robert Kozela – redaktor naczelny miesięcznika ATEST

16:30 – zakończenie konferencji


Organizatorzy: miesięcznik ATEST – Ochrona Pracy, Akademia Bezpieczeństwa MILWAUKEE i DNV.

Partnerzy konferencji: Koalicja Bezpieczni w Pracy, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza internetowego.


Podczas konferencji konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. W puli nagród vouchery na szkolenia otwarte, które zostaną zrealizowane przez DNV Business Assurance Poland do końca 2022 roku, oraz produkty ochrony indywidualnej klasy premium, lidera w swojej klasie firmy MILWAUKEE (w zestawach znajdą się specjalistyczne okulary ochronne, wielofunkcyjne rękawice hybrydowe oraz bluzy).


Uwaga: zarejestrowani uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatne wejściówki na targi SAWO w dniu 26 kwietnia.


NASI EKSPERCI:

Marta WojewnikMarta Wojewnik – od listopada 2021 r. pełni funkcję członkini zarządu odpowiedzialnej za rozwój biznesu odzieży roboczej CWS w Polsce. 

W styczniu 2022 r. objęła również stanowisko przewodniczącej Koalicji Bezpieczni w Pracy. Od 2002 roku związana była z DHL Express w Polsce, gdzie zdobywała doświadczenie w obszarach zarządzania projektami strategicznymi, sprzedaży, budowania kultury organizacyjnej, zaangażowania i rozwoju pracowników. W CWS realizuje szeroko pojęte działania związane z bieżącą działalnością firmy: od obsługi klienta, przez budowanie relacji z klientami, kwestie logistyczne, po zadania administracyjne i przygotowanie oraz realizację umów. Jako członkini zarządu CWS boco Polska odpowiada za strategię rozwoju biznesu w Polsce, m.in w obszarze pralni, ale także za poszczególne działy firmy: HR, IT, księgowości oraz jakości. Ukończyła nauki polityczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzanie marketingiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

wlodzimierz-biel-189x189Włodzimierz Biel - DNV

Mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988 – 1999) - na stanowisku kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz Głównego Specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w tym odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP w elektrowni). Ponad dwudziestoletni okres pracy w DNV Business Assurance (1999 – 2018), jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich. W latach 2003 – 2018 Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu DNV Business Assurance Poland, w tym 2-u letni okres na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu DNV Certification Norway. W 2018 roku uzyskał certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Od 2018 roku niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.

Sebastian-Lewinski-189x189Sebastian Lewiński - Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej, podyplomowych studiów bhp w WSB w Gdańsku, bezpieczeństwa budowli na SGSP oraz MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2008 r. związany z firmą Warbud SA – obecnie jako zastępca dyrektora Biura Technicznego ds. bhp. W latach 2018–2021 menadżer ds. bezpieczeństwa pracy w Europie Środkowej w spółkach należących do międzynarodowego lidera branży budowlanej Vinci Construction International Network. Odpowiadał w nich za budowanie kultury bezpieczeństwa oraz wdrażanie systemu zarządzania przez bezpieczeństwo. Aktywny członek Grupy Roboczej Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, członek Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Piotr-Kozak-870x870

Piotr Kozak - Specjalista ds. BHP

Z wykształcenia magister inżynier mechanik, ukończył również studia na kierunku Zarządzania i Marketingu w specjalizacji Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi. W latach 2001–2008 zajmował się wdrażaniem systemów zarządzania, remontami oraz planowaniem strategicznym w przemyśle energetycznym, od 2008 roku pełni funkcję specjalisty ds. bhp w różnych zakładach produkcyjnych z branż automotive, chemicznej i opakowań metalowych.

Ryszard-Szefler-200x200Ryszard Szefler - menadżer ds. kategorii środków ochrony indywidualnej na kraje Europy Środkowo-Wschodniej marki MILWAUKEE.

Ma wieloletnie doświadczenie w branży środków ochrony indywidualnej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech, a także w Niemczech i we Francji. Środki ochrony indywidualnej są jego pasją, którą lubi się dzielić m.in. w trakcie prowadzonych od wielu lat wykładów na studiach podyplomowych bhp. Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla organów nadzoru rynku, w tym Państwowej Inspekcji Pracy oraz KAS, a także Ministerstwa Finansów i UOKiK. Rzeczoznawca ds. środków ochrony indywidualnej podlegających wymaganiom zasadniczym określonym w rozporządzeniu (UE) 2016/425. W latach 2007–2009 współpracował z Polskim Komitetem Normalizacyjnym jako ekspert; był również członkiem Komitetu Technicznego PKN. Autor szeregu publikacji na temat doboru i zarządzania sferą środków ochrony indywidualnej. Współpracował z wiodącymi w Europie jednostkami notyfikowanymi. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA. Laureat ZŁOTYCH SZELEK w kategorii „Najlepszy wykładowca w dziedzinie bezpieczeństwa i ergonomii”. 

Newsletter

Subskrybuj

Gdzie:

Targi SAWO, Pawilon nr 3, Sala Zielona, Poznań

14 kwietnia rejestracja na wydarzenie została zakończona z powodu wyczerpania liczby wolnych miejsc.


Zapraszamy na bezpłatną konferencję "Bezpieczeństwo przede wszystkim", która odbędzie się podczas targów SAWO w Poznaniu.


Czas: wtorek 26 kwietnia 2022 r., godz. 14.15–16.30

Miejsce: targi SAWO, Pawilon nr 3, Sala Zielona


Program:

14:15 – otwarcie konferencji i powitanie uczestników

14:20 – W jaki sposób kadra kierownicza powinna kształtować bezpieczne zachowania pracowników? – Włodzimierz Biel, DNV.

Podstawy psychologii zachowań ludzkich. Rola lidera (przywództwo). Praktyczne metody trwałego kształtowania bezpiecznych zachowań ludzkich.

15:00 – Praca z narzędziami – dobór środków ochrony indywidualnej i optymalny program redukcji ryzyka zawodowego – Ryszard Szefler, Milwaukee.

Na co dzień poruszamy się w gąszczu zmieniających się wymagań prawnych dotyczących m.in. sfery środków ochrony indywidualnej. Rewolucyjne zmiany w wymaganiach dla śoi wdrożone zostały w rozporządzeniu (UE) 2016/425. W listopadzie 2021 r. wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp. Wdrożono szereg praktycznych wymagań dotyczących doboru, nadzorowania oraz stosowania śoi, a także wskazano wyraźnie gałęzie i sektory gospodarki, w których może być wymagane ich stosowanie. Poszerzono również zakres rodzajów prac, przy których wymagane jest stosowanie śoi. W trakcie naszego spotkania  odpowiemy na pytanie, jak w praktyce dokonać doboru śoi i opracować optymalny program redukcji ryzyka zawodowego dostosowany do realnie występujących zagrożeń w miejscu pracy. Zidentyfikujemy czynniki, które należy brać pod uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko pracownikowi, ale i pracodawcy w świetle obecnie obowiązujących wymagań. Odpowiemy na pytanie, jak w praktyce rozpoznawać pełnowartościowe śoi  i jak unikać błędów w ich doborze. 

15:20 – Wytyczne Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie dotyczące zabezpieczeń zbiorowych – Sebastian Lewiński – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Zgodnie z hierarchią stosowania zabezpieczeń ochrony zbiorowe mają pierwszeństwo przed indywidualnymi. Takie podejście jest znacznie skuteczniejsze w eliminowaniu przyczyn wypadków na wczesnym etapie. Stanowiska pracy na budowie charakteryzuje duża zmienność, ale wyceny zabezpieczeń musza być precyzyjne. W celu wskazania wariantów rozwiązań opracowane zostały wytyczne montażu i zastosowania.

15:35 – przerwa kawowa

15:50 – Uwaga: zarobki służby bhp stanęły w miejscu! –  Joanna Galuba, PW Krystian

Ubiegłoroczny raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” był ósmą edycją cyklicznej publikacji przygotowywanej przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Badanie Koalicji „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2021. Rola i wizerunek służby bhp” zostało przeprowadzone wśród specjalistów, menadżerów i dyrektorów bhp oraz hr. Łącznie wzięło w nim udział 240 respondentów, dając szerszy pogląd na rolę i zakres działań branży bhp przede wszystkim w trakcie pandemii. Jak pokazał raport, służbie bhp do standardowych, codziennych zadań doszły jeszcze te związane z regulacjami „pandemicznymi”, w efekcie pracownicy nie tylko musieli zostawać po godzinach, ale też być pod telefonem przez całą dobę. Dodatkowymi zadaniami służby bhp były m.in. pilnowanie przestrzegania zasad dystansu czy dezynfekcji rąk (97 proc.) oraz przeprowadzanie ankiet i mierzenie temperatury (90 proc.). Niestety mimo znacznego zwiększenia zakresu pracy, trzech na czterech pracowników branży bhp nie otrzymało dodatkowego wynagrodzenia.

16:00 – Dlaczego ludzie deklarują miłość do bhp, ale nie pracują bezpiecznie? – dyskusja panelowa – uczestnicy: Włodzimierz Biel – DNV, Piotr Kozak – Eviosys, Sebastian Lewiński – Warbud oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Marta Wojewnik – dyrektor zarządzająca CWS Workwear Poland; moderuje Robert Kozela – redaktor naczelny miesięcznika ATEST

16:30 – zakończenie konferencji


Organizatorzy: miesięcznik ATEST – Ochrona Pracy, Akademia Bezpieczeństwa MILWAUKEE i DNV.

Partnerzy konferencji: Koalicja Bezpieczni w Pracy, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza internetowego.


Podczas konferencji konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. W puli nagród vouchery na szkolenia otwarte, które zostaną zrealizowane przez DNV Business Assurance Poland do końca 2022 roku, oraz produkty ochrony indywidualnej klasy premium, lidera w swojej klasie firmy MILWAUKEE (w zestawach znajdą się specjalistyczne okulary ochronne, wielofunkcyjne rękawice hybrydowe oraz bluzy).


Uwaga: zarejestrowani uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatne wejściówki na targi SAWO w dniu 26 kwietnia.


NASI EKSPERCI:

Marta WojewnikMarta Wojewnik – od listopada 2021 r. pełni funkcję członkini zarządu odpowiedzialnej za rozwój biznesu odzieży roboczej CWS w Polsce. 

W styczniu 2022 r. objęła również stanowisko przewodniczącej Koalicji Bezpieczni w Pracy. Od 2002 roku związana była z DHL Express w Polsce, gdzie zdobywała doświadczenie w obszarach zarządzania projektami strategicznymi, sprzedaży, budowania kultury organizacyjnej, zaangażowania i rozwoju pracowników. W CWS realizuje szeroko pojęte działania związane z bieżącą działalnością firmy: od obsługi klienta, przez budowanie relacji z klientami, kwestie logistyczne, po zadania administracyjne i przygotowanie oraz realizację umów. Jako członkini zarządu CWS boco Polska odpowiada za strategię rozwoju biznesu w Polsce, m.in w obszarze pralni, ale także za poszczególne działy firmy: HR, IT, księgowości oraz jakości. Ukończyła nauki polityczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzanie marketingiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

wlodzimierz-biel-189x189Włodzimierz Biel - DNV

Mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988 – 1999) - na stanowisku kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz Głównego Specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w tym odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP w elektrowni). Ponad dwudziestoletni okres pracy w DNV Business Assurance (1999 – 2018), jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich. W latach 2003 – 2018 Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu DNV Business Assurance Poland, w tym 2-u letni okres na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu DNV Certification Norway. W 2018 roku uzyskał certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Od 2018 roku niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.

Sebastian-Lewinski-189x189Sebastian Lewiński - Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej, podyplomowych studiów bhp w WSB w Gdańsku, bezpieczeństwa budowli na SGSP oraz MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2008 r. związany z firmą Warbud SA – obecnie jako zastępca dyrektora Biura Technicznego ds. bhp. W latach 2018–2021 menadżer ds. bezpieczeństwa pracy w Europie Środkowej w spółkach należących do międzynarodowego lidera branży budowlanej Vinci Construction International Network. Odpowiadał w nich za budowanie kultury bezpieczeństwa oraz wdrażanie systemu zarządzania przez bezpieczeństwo. Aktywny członek Grupy Roboczej Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, członek Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Piotr-Kozak-870x870

Piotr Kozak - Specjalista ds. BHP

Z wykształcenia magister inżynier mechanik, ukończył również studia na kierunku Zarządzania i Marketingu w specjalizacji Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi. W latach 2001–2008 zajmował się wdrażaniem systemów zarządzania, remontami oraz planowaniem strategicznym w przemyśle energetycznym, od 2008 roku pełni funkcję specjalisty ds. bhp w różnych zakładach produkcyjnych z branż automotive, chemicznej i opakowań metalowych.

Ryszard-Szefler-200x200Ryszard Szefler - menadżer ds. kategorii środków ochrony indywidualnej na kraje Europy Środkowo-Wschodniej marki MILWAUKEE.

Ma wieloletnie doświadczenie w branży środków ochrony indywidualnej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech, a także w Niemczech i we Francji. Środki ochrony indywidualnej są jego pasją, którą lubi się dzielić m.in. w trakcie prowadzonych od wielu lat wykładów na studiach podyplomowych bhp. Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla organów nadzoru rynku, w tym Państwowej Inspekcji Pracy oraz KAS, a także Ministerstwa Finansów i UOKiK. Rzeczoznawca ds. środków ochrony indywidualnej podlegających wymaganiom zasadniczym określonym w rozporządzeniu (UE) 2016/425. W latach 2007–2009 współpracował z Polskim Komitetem Normalizacyjnym jako ekspert; był również członkiem Komitetu Technicznego PKN. Autor szeregu publikacji na temat doboru i zarządzania sferą środków ochrony indywidualnej. Współpracował z wiodącymi w Europie jednostkami notyfikowanymi. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA. Laureat ZŁOTYCH SZELEK w kategorii „Najlepszy wykładowca w dziedzinie bezpieczeństwa i ergonomii”.