DNV w Polsce

Akademia Bezpieczeństwa Milwaukee i DNV - Cykl II

Milwaukee cykl II

Dostrzeż bezpieczeństwo - jak skutecznie zapobiegać urazom oczu

Program Akademii - Cykl II

10:00
Włodzimierz Biel
„Wprowadzenie do przywództwa kadry kierowniczej w dziedzinie BHP, czyli jak ZOBACZYĆ w podległym pracowniku CZŁOWIEKA, a nie ZASÓB LUDZKI?"”
Prowadzący wyjaśni istotę przywództwa kadry kierowniczej, dlaczego to jest takie ważne w dzisiejszych czasach oraz przedstawi praktyczne przykłady działania przywódcy w zakresie właściwego stosowania ochron oczu.

11:00
Grzegorz Lis  - Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw WIIH w Poznaniu
„Nadzór rynku w Polsce – obowiązki i korzyści dla przedsiębiorców.””
Czy monitoring i kontrola to przekleństwo dla przedsiębiorców? Jakie korzyści płyną z właściwie funkcjonującego nadzoru rynku? Czy kontrola wyrobów przed wprowadzeniem do obrotu wpływa na wyrównanie szans dla wszystkich uczestników wspólnego rynku? Jaki ma wpływ na usuwanie barier w handlu?

W trakcie spotkania prelegent przedstawi rolę krajowych organów nadzoru rynku w ochronie konsumentów i użytkowników wyrobów, a także wpływ na ochronę interesów przedsiębiorców. Omówi zasady wymiany informacji pomiędzy organami państw członkowskich i sposób korzystania z danych dla efektywnego egzekwowania unijnego prawodawstwa. W trakcie sesji przedstawione zostaną również przykłady z zakresu nadzoru rynku środków ochrony indywidualnej oraz opinii wydawanych dla KAS w ramach procedury dopuszczenia do obrotu produktów importowanych.

12:00 – Przerwa na kawę

13:00
Mariusz Uleński –  Milwaukee 
Sebastian Wojtak - PW Krystian
„Ocena zagrożeń, a dobór środków ochrony oczu –  Miej oko na bezpieczeństwo w pracy”
Podczas prezentacji prelegenci przypomną jakie mamy rodzaje ochrony oczu, z jakimi normami muszą być zgodne, jak czytać oznaczenia na produktach. Nasi experci powiedzą także o najczęstszych urazach wzroku oraz jak dobierać i stosować środki ochrony indywidualnej, aby zapobiegać wypadkom. 

14:00 – Podsumowanie – dyskusja

Więcej informacji o wszystkich cyklach konferencji Akademia Bezpieczeństwa MILWAUKEE i DNV

NASI EKSPERCI:

 

Biel v2 Włodzimierz Biel

Mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988 – 1999) - na stanowisku kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz Głównego Specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w tym odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP w elektrowni). Ponad dwudziestoletni okres pracy w DNV Business Assurance (1999 – 2018), jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich. W latach 2003 – 2018 Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance Poland, w tym 2-u letni okres na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu DNV Certification Norway. W 2018 roku uzyskał certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Od 2018 roku niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.

Grzegorz Lis original Grzegorz Lis

Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Posiada 20 letnie doświadczenie w administracji publicznej. Od 14 lat kieruje Wydziałem Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw. Koordynuje regionalne akcje kontrolne Inspekcji Handlowej z Krajową Administracją Skarbową. Odpowiada za współpracę z organami celnymi w zakresie dopuszczenia wyrobów do obrotu.

Mariusz Ulański Mariusz Uleński

Business Development Menager PPE marki MILWAUKEE.  Odpowiedzialny za rozwój rynku śoi marki MILWAUKEE w Polsce północnej. Od ponad 14 lat jest związany z branżą BHP. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doboru śoi do występujących w miejscach pracy zagrożeń. Z powodzeniem wdrażał kompleksowe rozwiązania z zakresu zarzadzania śoi (outsourcing w dziedzinie śoi) w wiodących firmach na terenie kraju m.in. w takich branżach jak produkcja stali, utrzymanie ruchu na autostradach, branży budowlanej, energetycznej.

Sebastian Wojtak

Kierownik ds. kluczowych Klientów/Key Account Manager w spółce PW Krystian, będącej producentem profesjonalnej odzieży ochronnej i roboczej oraz dystrybutorem środków ochrony indywidualnej czołowych światowych marek. Od 3 lat związany z branżą BHP. Zanim zaczął rozwijać sprzedaż w PW Krystian pracował między innymi w branży tekstylnej.

Rezerwacja i zgłoszenia:

Zgłodzenia na Akademię prosimy, przesyłać do dnia 3 grudnia 2021 r. do godziny 16:00 na adres e-mail media@dnv.com w tytule wiadomości wpisując Akademia Bezpieczeństwa 7.12.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona: 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Akademii - Cykl II

10:00
Włodzimierz Biel
„Wprowadzenie do przywództwa kadry kierowniczej w dziedzinie BHP, czyli jak ZOBACZYĆ w podległym pracowniku CZŁOWIEKA, a nie ZASÓB LUDZKI?"”
Prowadzący wyjaśni istotę przywództwa kadry kierowniczej, dlaczego to jest takie ważne w dzisiejszych czasach oraz przedstawi praktyczne przykłady działania przywódcy w zakresie właściwego stosowania ochron oczu.

11:00
Grzegorz Lis  - Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw WIIH w Poznaniu
„Nadzór rynku w Polsce – obowiązki i korzyści dla przedsiębiorców.””
Czy monitoring i kontrola to przekleństwo dla przedsiębiorców? Jakie korzyści płyną z właściwie funkcjonującego nadzoru rynku? Czy kontrola wyrobów przed wprowadzeniem do obrotu wpływa na wyrównanie szans dla wszystkich uczestników wspólnego rynku? Jaki ma wpływ na usuwanie barier w handlu?

W trakcie spotkania prelegent przedstawi rolę krajowych organów nadzoru rynku w ochronie konsumentów i użytkowników wyrobów, a także wpływ na ochronę interesów przedsiębiorców. Omówi zasady wymiany informacji pomiędzy organami państw członkowskich i sposób korzystania z danych dla efektywnego egzekwowania unijnego prawodawstwa. W trakcie sesji przedstawione zostaną również przykłady z zakresu nadzoru rynku środków ochrony indywidualnej oraz opinii wydawanych dla KAS w ramach procedury dopuszczenia do obrotu produktów importowanych.

12:00 – Przerwa na kawę

13:00
Mariusz Uleński –  Milwaukee 
Sebastian Wojtak - PW Krystian
„Ocena zagrożeń, a dobór środków ochrony oczu –  Miej oko na bezpieczeństwo w pracy”
Podczas prezentacji prelegenci przypomną jakie mamy rodzaje ochrony oczu, z jakimi normami muszą być zgodne, jak czytać oznaczenia na produktach. Nasi experci powiedzą także o najczęstszych urazach wzroku oraz jak dobierać i stosować środki ochrony indywidualnej, aby zapobiegać wypadkom. 

14:00 – Podsumowanie – dyskusja

Więcej informacji o wszystkich cyklach konferencji Akademia Bezpieczeństwa MILWAUKEE i DNV

NASI EKSPERCI:

 

Biel v2 Włodzimierz Biel

Mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988 – 1999) - na stanowisku kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz Głównego Specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w tym odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP w elektrowni). Ponad dwudziestoletni okres pracy w DNV Business Assurance (1999 – 2018), jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich. W latach 2003 – 2018 Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance Poland, w tym 2-u letni okres na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu DNV Certification Norway. W 2018 roku uzyskał certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Od 2018 roku niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.

Grzegorz Lis original Grzegorz Lis

Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Posiada 20 letnie doświadczenie w administracji publicznej. Od 14 lat kieruje Wydziałem Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw. Koordynuje regionalne akcje kontrolne Inspekcji Handlowej z Krajową Administracją Skarbową. Odpowiada za współpracę z organami celnymi w zakresie dopuszczenia wyrobów do obrotu.

Mariusz Ulański Mariusz Uleński

Business Development Menager PPE marki MILWAUKEE.  Odpowiedzialny za rozwój rynku śoi marki MILWAUKEE w Polsce północnej. Od ponad 14 lat jest związany z branżą BHP. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doboru śoi do występujących w miejscach pracy zagrożeń. Z powodzeniem wdrażał kompleksowe rozwiązania z zakresu zarzadzania śoi (outsourcing w dziedzinie śoi) w wiodących firmach na terenie kraju m.in. w takich branżach jak produkcja stali, utrzymanie ruchu na autostradach, branży budowlanej, energetycznej.

Sebastian Wojtak

Kierownik ds. kluczowych Klientów/Key Account Manager w spółce PW Krystian, będącej producentem profesjonalnej odzieży ochronnej i roboczej oraz dystrybutorem środków ochrony indywidualnej czołowych światowych marek. Od 3 lat związany z branżą BHP. Zanim zaczął rozwijać sprzedaż w PW Krystian pracował między innymi w branży tekstylnej.

Rezerwacja i zgłoszenia:

Zgłodzenia na Akademię prosimy, przesyłać do dnia 3 grudnia 2021 r. do godziny 16:00 na adres e-mail media@dnv.com w tytule wiadomości wpisując Akademia Bezpieczeństwa 7.12.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona: 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.