DNV w Polsce

Program Kultura Bezpieczeństwa Żywności

Nasze podejście do kultury bezpieczeństwa żywności
Food Safety Culture Program banner

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Czym jest Kultura Bezpieczeństwa Żywności?

Kulturę Bezpieczeństwa Żywności można zdefiniować jako postawy, wartości i poglądy dotyczące bezpieczeństwa żywności, jakie podziela dana grupa ludzi. Jest to wypadkowa postaw, przekonań i zachowań pracowników, które determinują zaangażowanie organizacji w zarządzanie bezpieczeństwem, a także rzetelność tego zarządzania. W efekcie, panująca w organizacji kultura bezpieczeństwa żywności odzwierciedla to, „jak wytwarzamy tu bezpieczną żywność”. 

Analiza incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności pozwala zauważyć, że są one w większości spowodowane niedociągnięciami w obszarze  dobrych praktyk produkcji (GMP - Good Manufacturing Practices), rzadko natomiast błędami systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dowodzi to, jak ważne jest zrozumienie znaczenia ludzkich zachowań oraz uwarunkowań kształtujących działania i postawy. 

Kultura Bezpieczeństwa Żywności nie jest wyłącznie kwestią techniczną.  Jest nią także wdrożenie normy dotyczącej bezpieczeństwa żywności. Obejmuje ona ponadto zaangażowanie kierownictwa, których przejawem jest wizja organizacji, jej wartości, systemy zarządzania ludźmi, konsekwencja, rozliczanie się z odpowiedzialności oraz zdolności adaptacyjne. Odnosi się również do zagrożeń oraz świadomości ryzyka, a także przyjętych praktyk w zakresie uczenia się i wzmacniania zachowań.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Dzięki połączeniu znajomości zagadnień behawioralnych oraz wiedzy technicznej i znajomości różnych branż, potrafimy przeprowadzić zaawansowany przegląd Kultury Bezpieczeństwa Żywności, który pozwoli określić obecny poziom dojrzałości i określić działania wykraczające poza zarządzanie systemem i ludźmi.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj