ViewPoint Zrównoważony rozwój

Czy firmy angażują się w zrównoważony rozwój?

Minęło osiem lat odkąd ONZ ogłosiła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Czy od tego czasu coś się wydarzyło? Przeprowadzone niedawno przez DNV badanie ViewPoint ujawniło prawdziwe zaangażowanie wielu firm w zrównoważony rozwój. Co więcej, to, kiedy firmy rozpoczęły swoją podróż, nie ma decydującego znaczenia dla osiągnięcia zrównoważonych korzyści. Każdy może odnieść sukces. Wszystko zależy od priorytetów i zaangażowania, w czym idealnie pomaga ustrukturyzowane podejście.

Eco-friendly building in modern city

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z pełnym raportem

Pobierz

Wydaje się, że dla wielu firm zrównoważony rozwój stał się koniecznością, a nie miłym dodatkiem. Badanie pokazuje, że ponad połowa (56%) respondentów twierdzi, że zrównoważony rozwój ma "bardzo wysoki" lub "wysoki" priorytet w strategii biznesowej ich firmy. Aż 69,9% już zobowiązało się lub planuje zobowiązać się do realizacji jednego lub więcej z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Duże firmy (zatrudniające >500 pracowników) są na wczesnym etapie, ale małe firmy (<100) nadrabiają zaległości, ponieważ wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju zwiększają swój zasięg, a w szczególności dostawcy są zmuszani do działania.

Na szczęście dla spóźnialskich, moment rozpoczęcia pierwszego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju nie decyduje o wygenerowanej wartości. Zamiast tego, jak wynika z badania, pozytywne wyniki zależą w znacznie większym stopniu od sposobu podejścia do zrównoważonego rozwoju, tj. priorytetu nadanego w strategii biznesowej, zastosowanego ustrukturyzowanego podejścia i szerszego spojrzenia na wymiary i tematy ESG.

Presja ze strony interesariuszy na zrównoważony rozwój nie jest jedyną presją, z jaką muszą mierzyć się firmy. Są one coraz częściej zachęcane do pójścia o krok dalej. Do tej pory dominował nacisk na wymiar środowiskowy. Działania proekologiczne i redukcja emisji były od dawna w centrum zainteresowania wielu firm, co prawdopodobnie zostało wzmocnione przez kryzys energetyczny. Jednak nowa rzeczywistość ryzyka wymagająca od firm radzenia sobie z szeregiem zagrożeń - od bezpieczeństwa informacji, przeciwdziałania korupcji i różnorodności, równości i inkluzywności (DEI), zmusza je do rozszerzenia na wymiar społeczny, a zwłaszcza wymiar zarządzania.

Dla wielu może się to wydawać zniechęcającym zadaniem. Jednak firmy, które już polegają na certyfikowanym systemie zarządzania, aby osiągnąć cele biznesowe i zrealizować swoją strategię, mogą mieć przewagę. Aż 83,5% uważa, że system zarządzania pomaga im w realizacji zobowiązań ESG lub ambicji SDG. System zarządzania zgodny z normą ISO, na przykład, może być również certyfikowany przez niezależną stronę trzecią. Wyniki ankiety wyraźnie wskazują na potrzebę budowania zaufania, zwłaszcza w stosunku do zewnętrznych interesariuszy, którzy są również główną siłą napędową inicjatyw firm w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z pełnym raportem

Pobierz

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2023 r. przy użyciu metodologii CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Wzięło w nim udział 893 klientów Business Assurance w DNV z różnych branż w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej i Południowej oraz Azji. Firmy niepodejmujące ani nieplanujące działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (7%) zostały wykluczone z badania.

Próba nie jest statystycznie reprezentatywna dla firm na całym świecie.

ViewPoint Sustainability - demographic and sample

Dowiedz się więcej o tym, jak firmy mogą wykorzystać swój system zarządzania

Czytaj więcej

Pobierz pełny raport

Pobierz pełny raport ViewPoint, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak firmy podchodzą do inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i czerpią z nich korzyści

(optional)
(optional)