Certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania

Certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania to sposób na uzyskanie certyfikacji systemu zarządzania według kilku norm na raz.

Certification by DNV GL

Jeden zintegrowany system

Normy dotyczące systemów zarządzania są w wysokim stopniu kompatybilne, chociaż obejmują różne obszary. Wiele organizacji decyduje się na budowę jednego, zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego najczęściej takie obszary, jak: jakość, środowisko i BHP. Łącząc wymagania kilku norm w jednym zintegrowanym systemie zarządzania można wyeliminować powielanie tej samej pracy.

Wszystkie obszary krytyczne w jednym audycie 

Zintegrowany system zarządzania umożliwia uproszczenie dokumentacji, gdyż nie trzeba opracowywać kompletnego zestawu dokumentów dla każdej normy z osobna. Bez względu na to, czy organizacja decyduje się na takie zintegrowane podejście, czy też tworzy równoległe systemy zarządzania poszczególnymi obszarami, wszystkie krytyczne obszary organizacji mogą zostać poddane ocenie i certyfikacji podczas jednego, wspólnego audytu certyfikacyjnego.

Wartość dodana certyfikacji

Jednoczesna certyfikacja systemu zarządzania na zgodność z kilkoma normami odniesienia to oszczędność czasu, pracy i nakładów, przy równoczesnym wzroście skuteczności systemu. DNV oferuje usługę wspólnej, zintegrowanej certyfikacji, obniżającą koszty i zwiększającą wartość dodaną audytów realizowanych w toku procesu certyfikacji.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość