DNV w Polsce

Next Generation Risk Based Certification - siła kolejnej odsłony

Nowa metoda audytowania systemów zarządzania DNV GL

Audyty systemów zarządzania oparte na nowej odsłonie metodologii Next Generation Risk Based Certification™ pomagają w szerszym spojrzeniu na badane zagadnienia. Nowe podejście do audytowania jest stosowane od 2015 roku i znacznie ułatwia spełnienie zarówno oczekiwań interesariuszy, jak i wymagań zapisanych w normach.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Kontakt:

Chcesz porozmawiać z naszymi przedstawicielami?

Skontaktuj się

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Jako DNV GL Business Assurance jesteśmy głęboko przekonani o tym, że nasza dzisiejsza pomoc w zapewnianiu zgodności z wymaganiami jest zarazem obietnicą, która buduje stabilną przyszłość naszych klientów. Dlatego właśnie wprowadziliśmy Risk Based Certification™ - Następna Generacja – nową odsłonę metodologii opracowanej przez DNV GL Business Assurance na potrzeby audytowania systemów zarządzania. Wierzymy, że budując zaufanie do sposobu, w jaki funkcjonują organizacje, wspomagamy tworzenie podstaw do bardziej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Szersze spojrzenie

Stosowana obecnie metodologia Risk Based Certification na przestrzeni minionych lat ułatwiła tysiącom organizacji kontrolowanie rozmaitych rodzajów ryzyka związanego z ich działalnością. Sprawdzając zgodność z wymaganiami określonej normy, stosowana do tej pory metodologia ukierunkowywała jednocześnie audyt pod kątem priorytetów uzgodnionych z kierownictwem organizacji na samym wstępie.

Risk Based Certification - Następna Generacja nie jest nową metodologią, lecz kolejną odsłoną powstałą w wyniku stopniowej ewolucji, z myślą o budowaniu społecznie odpowiedzialnego biznesu. Pomoże Państwu objąć audytem większy zakres ryzyka.

Zwiększa się zakres zagadnień, z którymi muszą zmierzyć się organizacje – zrozumieć ich istotę, zarządzać nimi i odpowiednio na nie reagować. Obecnie, firmy muszą coraz częściej udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych aspektów ich działalności, których zadanie jeszcze dziesięć lat temu klientom nawet nie przyszłoby do głowy, np. „skąd pozyskujecie surowce do produkcji”, czy „ile wody zużywacie wytwarzając swoje produkty?” Chcą mieć pewność, że żadne z działań organizacji nie stanie się przyczyną ich problemów.

Aby odpowiedzieć na te pytania, prawdopodobnie muszą je Państwo zadać swoim dostawcom. Oznacza to, że odpowiedź musi wynikać ze sposobu zarządzania biznesem. Risk Based Certification - Następna Generacja ułatwi analizowanie i poznawanie istoty większego zbioru zagadnień decydujących o sukcesie firmy, ułatwi również skuteczne zarządzanie nimi.

Określając obszary szczególnego zainteresowania wyjdziemy poza granicę przedsiębiorstwa i uwzględnimy pytania, zadawane przez Państwa klientów oraz pozostałych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. W metodologii Risk Based Certification zrównoważone działanie oznacza ukierunkowanie całości audytu w stronę najistotniejszych czynników, które decydują o sukcesie firmy nie tylko dziś, lecz także i w przyszłości.

Kontakt:

Chcesz porozmawiać z naszymi przedstawicielami?

Skontaktuj się

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie