Risk Based Certification™ - Więcej korzyści z każdego audytu

Ukierunkuj audyty certyfikacyjne, aby osiągnąć więcej. Oceń zgodność systemu zarządzania z wybraną normą i to, jak dobrze wspiera on obszary, które mają największe znaczenie, za jednym razem.

Next Generation Risk Based Certification by DNV

Dzisiejsze organizacje muszą stale zarządzać nowymi, złożonymi kwestiami, a także spełniać istniejące wymagania. Kontrola jest coraz większa, a interesariusze domagają się niezależnych dowodów wydajności. W połączeniu z najlepszymi technikami audytu i opcjami zdalnego dostarczania, podejście DNV Risk Based Certification™ pozwala wykorzystać system zarządzania, aby wesprzeć Cię na więcej niż jeden sposób.

Więcej korzyści z każdego audytu certyfikacyjnego

Dobrze funkcjonujący system zarządzania certyfikowany zgodnie z normami ISO lub innymi najlepszymi praktykami to ustrukturyzowane podejście do spełniania wymagań i poprawy wydajności. Pomaga zidentyfikować ryzyko i wdrożyć procesy biznesowe, które działają skutecznie, aby sprostać wymaganiom klientów i innych interesariuszy.

Certyfikacja oparta na ryzyku została opracowana przez DNV, aby pomóc klientom wykorzystać ich system zarządzania na więcej niż jeden sposób. Uzyskanie certyfikatu jest najważniejsze. Wykraczając poza zgodność, budowanie systemu zarządzania w celu poprawy tam, gdzie ma to największe znaczenie, oznacza, że może on wspierać określone cele biznesowe.

Po zidentyfikowaniu tematów o krytycznym znaczeniu dla sukcesu firmy, audytorzy DNV wykorzystują certyfikację opartą na ryzyku, aby ocenić, w jakim stopniu system zarządzania wspiera te obszary, jednocześnie sprawdzając zgodność z wybraną normą.

Jak działa certyfikacja oparta na ryzyku?

Wszyscy klienci DNV automatycznie uzyskują dostęp do Boost My Audit. To cyfrowe narzędzie zawiera ponad 200 wstępnie zdefiniowanych obszarów tematycznych. Przeglądaj najpopularniejsze Obszary Fokusowe według standardów, ryzyk i procesów, aby zidentyfikować Obszary Fokusowe najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Możesz także filtrować według branży i sprawdzić, który cel zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) i wymiar ESG obsługuje każdy obszar tematyczny. Każdy z obszarów tematycznych ma odpowiednią listę kontrolną, która pomaga w przeprowadzeniu audytu. Mogą one również pomóc we wszelkich planowanych audytach wewnętrznych.

Poproś swojego audytora o wskazówki, aby zidentyfikować istniejące wstępnie zdefiniowane lub niestandardowe obszary tematyczne, które mogą odpowiadać Twoim potrzebom. Upewnij się, że Obszary Fokusowe odzwierciedlają Twoją strategię i cele biznesowe. Najwyższe kierownictwo powinno być zaangażowane na tym etapie, aby zapewnić zaangażowanie.

Przed audytem klient i audytorzy DNV uzgadniają obszary tematyczne podlegające ocenie (zazwyczaj 1-3 obszary w zależności od zakresu audytu itp. Audytorzy określają działania i procesy, które mają zostać poddane ocenie. Wyniki systemu zarządzania w obszarach tematycznych zostaną sprawdzone wraz ze zgodnością z wybranymi wymaganiami norm.

Ocena wydajności obszaru fokusowego odbywa się bez dodatkowych kosztów i czasu. Wyniki są przedstawiane na spotkaniu zamykającym i w raporcie z audytu. Zawiera on podsumowanie ustaleń audytu i wyników Focus Area. Odzwierciedlając mocne i słabe strony, zapewnia szybki wgląd dla Ciebie i Twojego zespołu zarządzającego. W przypadku złożonych projektów wielozakładowych wszystkie szczegóły są również dostępne do dalszej analizy, porównań i trendów w My Certification Dashboard.

Wykorzystaj wgląd w audyt, aby ulepszyć swój system zarządzania, ponieważ pomaga on zidentyfikować działania łagodzące dla szerszego zestawu wyzwań, niezależnie od tego, czy są to obecne kwestie operacyjne, czy bariery dla celów długoterminowych.

Obszary tematyczne mogą być powtarzane z roku na rok lub wybierane nowe, w zależności od wyników systemu zarządzania. W przypadku złożonych projektów obejmujących wiele lokalizacji, DNV zapewni, że wszystkie wykorzystywane zespoły są skalibrowane tak, aby przeprowadzać audyty w sposób spójny we wszystkich lokalizacjach.

Partner DNV

Certyfikacja oparta na ryzyku to standardowe podejście DNV do audytów. Ukierunkowuje ona system zarządzania i audyty certyfikacyjne na poprawę w obszarach, które mają największe znaczenie. Wybierz DNV jako partnera w zakresie certyfikacji i zyskaj pewność, że Twój system zarządzania jest zgodny z wymaganiami norm i wspiera Twoje cele biznesowe.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość