DNV w Polsce

Pakiety usług wspierających skuteczne przejście na ISO 45001

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pakiet usług WDROŻENIE - opis, zawartość i korzyści

Pakiet WDROŻENIE uzupełnia pakiety START i ROZWÓJ o możliwość przeprowadzenia w organizacji analizy luk i audytu przejściowego. Ten najbardziej kompleksowy zestaw, który nie tylko dostarczy organizacji wiedzę niezbędną do wdrożenia nowych wymagań, ale też pozwoli ocenić gotowość do przejścia i wraz z doświadczonymi audytorami skutecznie zakończyć cały proces przejścia.

ISO transition implement package

Kontakt:

Jesteś zainteresowany certyfikacją ISO 45001?

Zapytaj o ofertę

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Poniżej znajduje się opis podstawowego pakietu WDROŻENIE, który znajduje się w naszej ofercie

Zawartość pakietu WDROŻENIE


 • Analiza luk: audytor sprawdza obecną sytuację w organizacji poprzez identyfikację luk i obszarów, które należy poprawić, aby zapewnić zgodność z wymaganiami ISO 45001
 • Audyt przejściowy: nasi doświadczeni audytorzy oceniają zgodność systemu zarządzania organizacji z nowymi wymaganiami, kończąc tym samym proces przejścia*.
 • Lumina™ Plus Performance Benchmarking Tool: narzędzie do analizy porównawczej analizujące dane z audytu organizacji, zapewniające lepszy wgląd w wydajność posiadanego systemu zarządzania i możliwość benchmarkingu wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

        * Audyt przejściowy dostępny jest tylko dla organizacji certyfikowanych na zgodność z  OHSAS 18001. 


       + Pakiet START i ROZWÓJ:

 • Samoocena/lista kontrolna: uporządkowana samoocena skupiająca się na kluczowych wymaganiach nowej normy ISO 45001
 • Spotkanie z ekspertem: możliwość analizy wyników samooceny omówienia wymagań ISO 45001 i najczęstszych "pułapek" związanych z ich wdrożeniem.
 • Wytyczne dotyczące standardu ISO 45001 i jego wymagań (w tym struktura podstawowa HLS)
 • Przewodnik po procesie przejścia: harmonogram czasowy i wskazówki dotyczące przejścia na ISO 45001
 • Szczegółowe wyjaśnienie kluczowych zmian w ISO 45001 w porównaniu do OHSAS 18001
 • Szkolenia dedykowane dotyczące przejścia na nowy standard ISO 45001

Najważniejsze korzyści pakietu WDROŻENIE


 • Zidentyfikowanie luk w obecnym stanie organizacji w porównaniu do stanu pożądanego
 • Identyfikacja działań i określenie ich priorytetów
 • Ustalenie szczegółowego stanu systemu zarządzania i kluczowych obszarów działania przez doświadczonego audytora
 • LuminaTM pomoże w ustalaniu priorytetów w obszarach systemu zarządzania, które wymagają poprawy, zwiększenia wydajności organizacji i uzyskania przewagi nad konkurencją.
       + korzyści pakietu START i ROZWÓJ:
 • Ogólny obraz dojrzałości systemu zarządzania organizacji.
 • Określenie i nadanie priorytetów działaniom mających na celu dostosowanie systemów zarządzania do wymagań ISO 45001.
 • Określenie dokładnego poziomu zgodności z nową normą ISO 45001
 • Podział na główne procesy i podobszary systemu zarządzania, co pozwoli na bardziej szczegółową analizę.
 • Dostęp do wiedzy i doświadczenia audytora umożliwi analizę wyników samooceny.
 • Wzrost świadomości i możliwość omówienia najczęstszych "pułapek" związanych z wdrożeniem nowych wymagań.
 • Uzyskanie wiedzy na temat normy ISO 45001 i jej wymagań
 • Możliwość łatwego określenia, na których obszarach należy się skupić i od czego zacząć proces przejścia
 • Głębokie zrozumienie procesu związanego z przejściem na nowy standard ISO 45001
 • Wgląd w potencjalne możliwości poprawy i doskonalenia
 • Uzyskanie wskazówek dotyczących przygotowania organizacji do przyjęcia wymagań nowej normy ISO 45001

Cena pakietu WDROŻENIE: 8 820,00 + 270,00 zł netto/h eksperta

Kontakt:

Jesteś zainteresowany certyfikacją ISO 45001?

Zapytaj o ofertę

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Wybierz odpowiedni pakiet usług dla swojej organizacji


Jeśli określiłeś już potrzeby swojej organizacji związane z procesem przejścia na nowe wymagania ISO 45001 i chcesz uzyskać więcej informacji o interesujących Cię pakietach i ich cenach, wypełnij poniższy formularz. Nasz przedstawiciel wkrótce skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich niezbędnych informacji.