Przepisy+i+normy

DNV znane jest jako firma działająca w oparciu o normy. Przez ponad 140 lat opracowujemy przepisy i normy dotyczące statków i jesteśmy jednym z największych towarzystw klasyfikacyjnych. DNV opracowuje przepisy i normy dla branży offshore i wybranych przemysłów lądowych, takich jak rurociągi ropy naftowej i gazowe. Dostęp do przepisów i norm można uzyskać poprzez DNV webshop oraz nasze ekstranetowe DNV Exchange.

Wydrukuj stronę Zapisz jako PDF

Przepisy i normy DNV
Poniżej znajdują się informacje o przepisach i normach DNV. Część z nich dostępnych jest za darmo jednak większość należy nabyć w DNV Webshop lub zamówić poprzez DNV Exchange, naszym extranecie dla klientów.

Przepisy klasyfikacji statków
Przepisy klasyfikacji statków przedstawiają wymagania techniczne i technologiczne dotyczące uzyskiwania i utrzymywania Świadectw klasy.

Przepisy operacji morskich
Przepisy planowania i wykonywania operacji morskich są uznane na całym świecie zarówno przez branżę żeglugową i offshore i są powszechnie przytaczane jako bazowe w odniesieniu do tego typu operacji. Przepisy te przedstawiają wymagania techniczne i technologiczne dotyczące właściwego planowania i wykonywania operacji morskich.

Przepisy klasyfikacji jednostek szybkich, lekkich i nawodnych jednostek wojennych
Przepisy klasyfikacji jednostek szybkich, jednostek lekkich oraz nawodnych jednostek wojennych zawierają wymagania techniczne i technologiczne dotyczące uzyskiwania i utrzymywania Świadectw klasy.

Przepisy klasyfikacji innych obiektów
Przepisy klasyfikacji innych obiektów zawierają wymagania techniczne i technologiczne odnoszące się do uzyskiwania i utrzymywania Świadectw klasy dla tych obiektów.

Normy dotyczące certyfikacji
Normy dotyczące certyfikacji są publikacjami zawierającymi zasady, kryteria akceptacji oraz informacje praktyczne odnoszące się do rozpatrywania przez DNV obiektów, personelu, organizacji, usług i operacji. Normy certyfikacyjne są także stosowane jako podstawa wystawiania świadectw i/lub deklaracji, które niekoniecznie odnoszą się do klasyfikacji.

Wytyczne i noty klasyfikacyjne
Są to publikacje, które zawierają informacje praktyczne dotyczące klasyfikacji statków i innych obiektów. Przykłady rozwiązań projektowych, metody obliczeniowe, zestawienia procedur prób oraz uznawane metody napraw niektórych komponentów podawane są jako interpretacje bardziej ogólnych wymagań przepisowych.

Kody offshore DNV
Kody offshore DNV składają się z dokumentów o 3-stopniowej ważności: Specyfikacji eksploatacyjnych offshore (Offshore Service Specifications), Norm offshore (Offshore Standards), oraz Zalecanych metod postępowania (Recommended Practices).

Podręczniki bezpieczeństwa i wiarygodności
DNV oferuje podręczniki OREDA oraz ESReDA zawierające podstawowe informacje i dane dotyczące analizy ryzyka i wiarygodności.

Kontakt

Aby uzyskać informacje o dostępie do norm i standardów DNV skontaktuj się z DNV Rules Secretariat. Prosimy o E-mail w języku angielskim.

Wejdź do DNV webshop

DNV Exchange

Wygodny dostęp do informacji dla klientów DNV.

Extranet DNV dla producentów, dostawców, kadry kierowniczej, armatorów i administracji bandery

DNV Exchange

>>